KF de Twa Doarpen seizoen 2011

0
781

Binnenkort gaat het kaatsseizoen weer van start. Hieronder vinden jullie alle informatie voor het komende seizoen.

COMPETITIE EN TRAINING
Basisschooljeugd
Vanaf 10 mei, elke dinsdagavond.

Kinderen uit groep 3 en 4 trainen van 18.45 uur t/m 19.30 uur.
Trainers: Atty Gietema, Reiny Haytema en Erna Harkema.

Kinderen uit groep 5 t/m 8 trainen vanaf 18.30 uur.
Daarna wordt de partij voor de competitie gespeeld, tot uiterlijk 20.00 uur.
Trainers: Wiebren Poelstra en Ype Bote Bonnema

Vanaf de bouwvak is er geen trainen meer, maar het competitiekaatsen voor de oudste jeugd gaat door tot 23 augustus.

Diegenen die niet meer op de basis school zitten, en niet ouder zijn dan 14 jaar, mogen meetrainen op dinsdag (en competitie spelen op donderdag).

Vanaf 12
Van 5 mei t/m 25 augustus is er iedere donderdag competitie-kaatsen, om 19.00 uur, m.u.v. 2 juni en 14 juli (ivm hemelvaart en dorpsfeest).

Dames
Van 10 mei tot aan de bouwvak, elke dinsdagavond vanaf 19.30u.
Trainers: Auke Walsma en Bert Jan Ouderkerken

Je kunt je voor deze trainingen opgeven via jetske_trijntje@hotmail.com

CONTRIBUTIE
Jeugd t/m 16 jaar € 7,00 voor het hele seizoen
Ouderen € 10,00 voor het hele seizoen (peildatum 1 mei).

Contributie kan ook overgemaakt worden op bankrekeningnummer 372019048.

AFMELDEN
Als je niet van plan bent om komend seizoen te kaatsen en je wilt ook niet lid blijven van de vereniging, dan moet je schriftelijk afmelden bij Jetske voor 1 mei!

Adres: Sylroede 22, 8765 LW Tjerkwerd.
E-mail: Jetske_trijntje@hotmail.com

EXTRA LEDENVERGADERING
Op vrijdag 6 mei is er een extra ledenvergadering, om 20.00u in it Waltahús. Deze vergadering zal geheel in het teken staan van de nieuwbouwplannen op het sportveld.

(LEDEN) PARTIJEN 2011

Zaterdag 14 mei, 13:00u; Pearkekeatsen. Vanaf 12 jaar. Na afloop prijsuitreiking in het Waltahûs. Klaas Boersma zal deze avond de muziek verzorgen. Sponsor: It Waltahûs. De kransen en bloemen worden gesponsord door Bloeicentrum Burghgraef uit Balk.

Zaterdag 4 juni, 13:00u; Ledenpartij voor de jeugd. Gezamenlijke partij met Wolsum, in Tjerkwerd. Jeugd tot 16 jaar. Kaatsen in verschillende leeftijdscategorieën. Sponsor: FRT Installatiebedrijf.

Zondag 5 juni, 11:00u; Ledenpartij. Vanaf 16 jaar. Met Wolsum, in Tjerkwerd. Bij voldoende opgave is er een aparte dames en heren partij! Sponsor: Jelle’s Boubedriuw.

Zondag 26 juni, 11:00u; Zachte bal partij. Voor iedereen en alle leeftijden. Sponsor: Ronald Zwart auto’s.

Zaterdag 23 juli, 13:00u; Ledenpartij voor de jeugd. Partij voor de basisschooljeugd.

Zaterdag 23 juli, 20:00u; Nachtkaatsen. Vanaf 12 jaar. Sponsor: Haarsma

Zaterdag 27 augustus, 11:00; Afsluitende Ledenpartij. Een partij voor de jeugd en een partij voor 12 + Sponsor: Aannemersbedrijf Van Zuiden.

Er wordt gekaatst volgens de regels van de KNKB, tenzij anders wordt aangegeven door het bestuur van KF ‘De Twa Doarpen’. De KNKB regels zijn na te lezen op www.knkb.nl

Deelname is altijd voor eigen risico!!

We willen iedereen weer een heel leuk en gezellig seizoen toewensen.

Tot ziens op het kaatsveld!

HET BESTUUR

Sjoerd Bouma 0515 579081 voorzitter
Jetske Dijkstra 0515 560101 secretaris
Jan Postma 0515 572613 penningmeester
Wiebren Poelstra 0515 579444 jeugdzaken
Lisette Kootstra 06 48423254
Seakle Witteveen 06 13408673

LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelBuurtfeestje Eemswoude
Volgend artikelLintjes regen