Koninginnedag Tjerkwerd 30 april 2013

0
1027
HPIM4710w

Onder een stralend blauwe hemel een frisse start van een bijzondere laatste Koninginnedag in Tjerkwerd! De Skieppesturten moesten al vroeg uit de veren, de koffie met wat lekkers aangeboden door de Oranjevereniging en de stichting van het Waltahûs stond om 9.15 uur klaar. Dit alles had te maken met de troonswisseling. Om niets te hoeven missen was er een groot scherm in het Waltahûs om de feestelijkheden live te kunnen volgen. In het dorpshuis en op het sportveld konden de dorpelingen een aangepast , maar traditioneel, programma volgen ; voor elk wat wils.

De kaatsers , zowel senioren als de jeugd, goed vertegenwoordigd , gingen als “eerste “ los.Hierna volgden de volleyballers. Er is fanatiek en met plezier gesport. De overige basisschool jeugd konden een speurtocht met opdrachten rondom het Koningshuis doen. Iedereen voltooide de opdracht ruim voldoende, het werd beloond met een medaille. Voor wie geen interesse had voor bovengenoemde, of de TV uitzending, waren er Oud Hollandse Spelletjes.

Na de inhuldiging heeft de jongste jeugd naar hartenlust geknutseld aan een kroon, waarna deze tijdens de optocht met medewerking van het korps Eensgezindheid, kon worden geshowd. Op het sportveld volgde de Aubade, waarna de kinderen een ballon hebben opgelaten. En nu maar hopen dat deze ver over zee gekomen is!

Na de prijsuitreiking van de kaatsers, maakten velen zich op voor de jaarlijkse barbecue en het draaiend rad, waar leuke prijzen te winnen waren. Het werd een erg lekkere en gezellige afsluiting van een bijzondere dag, welke begon met een Koningin en eindigde met een Koning!

HPIM4800w

 

 

 

 

 

 

 

Uitslag van het volleyballen:
1. Willemientjes: Evert Bakker, Jelle Feenstra, Jurjen Koehoorn, Djurre Zijsling, Mireille Galema en Marrit Speerstra.
2. Willempies: Jelle Zijsling, Bouwe Speerstra, Paulus Witteveen, Agatha Witteveen, Ruurdje Dijkstra.

Uitslag van het kaatsen:
Senioren
Winnaarsronde:
1. Ype Bote Bonnema
Menno Galama
Atty Gietema

2. Cor van Zuiden
Freerk Kootstra
Hotske Burghgraef

3. Thomas Burghgraef
3 Bert Jan Ouderkerken
Jacobien Postma
Anne Gietema

Verliezerronde

1. Jan Hessel De Groot
Rein Bakker
Thomas Huitema

2. Sjoerd Bouma
Klaas Jan Haytema
Robin Bijlsma

Jeugd:
1 Jildert Boersma Janita de Jong
2 Sjoukje de Jong Femke Galama

Uitslag ballonnen wedstrijd;
De opgelaten ballonnen met Koninginnedag hebben best een reis gemaakt! Drie kaartjes zijn er terug gekomen!
1. Iris Ebbendorf; ballon gevonden in Oude Pekela
2. Niels Bakker . ballon gevonden in Smilde
3. Bert Bekema, ballon gevonden in Koudum
Deze kinderen krijgen een attentie namens de Oranje vereniging Mei Inoar Ien!

Gefeliciteerd!!

Anita Hekkema

LAAT EEN REACTIE ACHTER