Koningsdag 2014

0
1128
Koningspelen 32

De eerste koningsdag is in Tjerkwerd onder een strakblauwe hemel uitgebreid gevierd. Een dag en avond vullend programma heeft de Oranje vereniging “Mei Inoar Ien” verzorgd, met “voor elk wat wils”. Het korps “Eensgezindheid” begon de dag met een rondgang door het dorp, gevolgd door de jeugd, waarvan de meesten oranje-gezind gekleed waren. Met vlaggetjes zwaaiden zij een groet en welkom voor onze Koning!

Op het sportveld volgde de Aubade, waarna sport en spel aanving. De jongste jeugd kon aan een spelletjescircuit meedoen, zij deden hun uiterste best en hadden veel plezier. Het onderdeel; “de oranje was buiten hangen”, deed het erg goed. Als afsluiting van deze spelletjes mochten de kinderen een cakeje versieren! Er is volop gekaatst door senioren en jeugd, een prachtige start van het kaatsseizoen. Ook is er fanatiek volleybal gespeeld en werd er gezellig een balletje gerold met Jeu des Boules.

Begin van de middag meerde “de Stadt” uit Parrega aan, bijna 50 personen hadden zich opgegeven voor een boottocht door de trekvaart op naar Nijhûzum, alwaar bij de ijsboerderij een ijsje genuttigd kon worden. Voor de kleintjes nog best spannend om weer op tijd terug te zijn, want de kinderdisco stond weer op programma. Er werd lekker gedanst en als afsluiting konden zij een patatje eten.

In de avond volgde de jaarlijks terugkerende dorpsbarbecue, de weergoden bleven Tjerkwerd goed gezind en daarom bleef het nog lang gezellig in “it Waltahûs” tot in de kleine uurtjes!

Met dank aan alle deelnemers èn vrijwilligers!

Uitslagen
Volleybal
1. Team Willem Alexander: Riemkje Swart, Sjors Witteveen, Liesbeth, Jan jr Witteveen.
2. Team Amalia: Marianne de Jager, Jan sr Witteveen, Jelle Zijsling, Andrea Boersma.

Jeu des Boules
1. Japke Swart, Tryntsje Stremler.
2. Jeanette Volbeda, Doki Swart.
3. Sjoerd Breeuwsma, Aly Poelstra.

Kinderspelen
Omdat er veel verschillen in leeftijd waren en de competitie groepjes niet evenredig konden zijn, hebben alle kinderen gewoon gewonnen! Zij hebben allemaal hun uiterste best gedaan en konden afsluiten met hun eigen versierde cakeje!

Kaatsen Jeugd
1. Oane Tjalma , Bouwe Enne Feenstra.
2. Jan Jochum de Boer, Birte Folkertsma
3. Femke Galama , Anne Galama

Verliezersronde
1. Jildert Boersma ,Daphne Bijslma.
2. Marly Steegstra , Lineke Schakel.

Kaatsen volwassenen
1. Ype Bôte Bonnema, Menno Galama , Michiel de Jong.
2. Seakle Witteveen , Sjoerd Bouma , Sigrid de Boer.

Verliezersronde
1. Cor van Zuiden , Thomas Huitema, Seakle Zijsling.
2. Jelle Brandsma, Anne Bakker , Kirsten Bijlsma.

Koningspelen 32Koningspelen 33Koningspelen 34Koningspelen 35Koningspelen 36Koningspelen 37Koningspelen 38

Koningspelen 39Koningspelen 40Koningspelen 41Koningspelen 42Koningspelen 43Koningspelen 44Koningspelen 45Koningspelen 46

LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelUitstapje soos 2014
Volgend artikelMat mei 2014