Koningsdag 2019

0
1147

Zaterdag 27 april – Na een aantal mooie en warme dagen begon Koningsdag 2019 koud en regenachtig. Gelukkig hield het weer het korps en ook de kinderen niet tegen om rond de klok van 9.15 heel Tjerkwerd wakker te schallen met muziek!

Op het sportveld heette Wiebren de Jong een ieder welkom en werd het Wilhelmus uit volle borst gezongen! Na de koffie gingen de kaatsers van start, en om 10.30 starten 9 groepen voor de puzzeltocht door het dorp. Tijdens deze tocht werd de kennis van het koninklijkhuis getest. Bijv. ‘Wanneer zijn de koning en de koningin getrouwd?’, ‘Hoe heten de zussen van prinses Beatrix?’ en ‘Waar beginnen de kentekens van de auto’s van het koninklijke familie mee?’. Om  12 uur begon de jeugd met het kaatsen. Het jeugdkaatsen was opgesplitst in twee groepen, nl groep 6 t/m groep 8 en klas 1 t/m klas 3 van het voortgezet onderwijs.

Ook de volleyballers en de jeu de boulers konden na het middageten hun sportiviteit tonen. Op het volleybalveld streden 4 teams voor de prijs. De opgave voor jeu de boules viel in eerste instantie tegen, maar uiteindelijk konden we toch 10 deelnemers noteren. Gelukkig was Lutske Schakel weer bereid het spel te coördineren! In de middag kleurde het sportveld oranje, en rood, wit blauw. Met ballonnen en slingers konden de kinderen hun fiets, step of zelfs hun stokpaard versieren. In een lange stoet toonden ze hun creativiteit aan het publiek. Zelfs het volleybal werd even stilgelegd voor een daverend applaus! Dit was de start van de kinderspelen. In groepjes en onder leiding van een hulpouder konden de kinderen de spelletjes bij langs o.a. de rode loper, een bal spel en natuurlijk het maken van een snoepspies. Ook tijdens de kinderdisco konden de kinderen hun energie kwijt. Wat hebben ze gedanst en gehost en uiteindelijk heerlijk genoten van een wel verdiend patatje!

’s Avonds werd Koningsdag 2019 afgesloten met de jaarlijkse BBQ. En… terug van weggeweest het draaiend rad! Yde en notaris Jan hebben deze avond dertig keer prachtige prijzen mogen uitdelen! Onder het genot van een lekker stukje vlees en een drankje werd na gesproken over een gezellig en geslaagde Koningsdag!

Prijzen
Kleurwedstrijd:
Peuters: Jildou Koehoorn
1 t/m 4: Douwe Bakker
5 t/m 8: Bert Bekema 

Puzzeltocht:
Joop en Akke Nota
Sjoerd Bouma
Aly Schakel
Gert Folkertsma

Jeu de Boules:
1. Jenstje van der Stap en Klaas Boersma
2. Tetsje Breeuwsma en Hinke Brandsma
3. Andrea Boersma en Sjoerd Breeuwsma

Volleybal:
1. De Maxima’s: Jelle Feenstra, Jan Sr Witteveen en Marjanna de Jager
2. Blauw Bloed: Fokko Rollema, Agatha Witteveen en Margriet Bekema
3. Wilhelmus: Geertje Bakker, Sjors Witteveen en Femke Lemstra

Kaatsen:
Jeugd gr. 6 t/m 8
1. Hinke Bouma en Niek Ebbendorf
2. Willem Schakel en Niels Bakker

Jeugd klas 1 t/m 3
1
. Anne Galama en Lineke Schakel
2. Bouwe Feenstra en Sigrid Schakel

Volwassenen winnaarsronde
1e prijs Seakle Witteveen, Sjoerd Wijngaarden en Rowanna Terpstra
2e prijs Ids Walsma, Michiel de Jong en Hotske Burghgraaf

Volwassenen verliezersronde
1e prijs Ype Bote Bonnema, Freerk Kootstra en Ekerina Bootsma
2e prijs Auke Walsma, Thomas Huitema en Ruurdje Dijkstra

LAAT EEN REACTIE ACHTER