Ledenpartij 17-7-2010

0
734

K.F. De Twa Doarpen organiseert LEDENPARTIJ Voor alle leden vanaf groep 5 van de basisschool OP ZATERDAG 17 JULI 2010.

  • Er wordt gespeeld in 2 categorieën (jeugd en senioren)
  • Aanvang 11.00 uur
  • Inclusief verliezersronde
  • Opgave uiterlijk donderdag 15 juli, 20.00 uur bij het bestuur
  • Inleg jeugd € 2,- per persoon
  • Inleg senioren € 3,- per persoon
  • Deelname is voor eigen risico

We hopen op veel deelname, zodat het een leuke kaatsdag wordt!

Het bestuur:
Sjoerd Bouma 0515 579081 voorzitter
Jetske Dijkstra 0515 560101 secretaris
Jan Postma 0515 572613 penningmeester
Wiebren Poelstra 0515 579444 jeugdzaken
Lisette Kootstra 06 48423254
Seakle Witteveen 06 13408673

Sponsor van deze partij is: Hylke Feenstra

LAAT EEN REACTIE ACHTER