Kaatsen voor iedereen 2010

0
1347
IMG 0052

Op 27 juni was het weer tijd voor een kaatspartij bij ‘kf De Twa Doarpen’. De kleine, harde kaatsballetjes bleven echter in de kast, want op deze warme zondag werd er gekaatst met een grotere, zachte bal. Iedereen mocht mee doen; leden en niet leden, jong en oud. Dit resulteerde in een mooie lijst van 20 partuur. De partij werd gesponsord door Dierenartsen praktijk Bolsward.

Na 4 omlopen hadden de parturen Sjoerd Bouma, Thomas Huitema, Sigrid de Boer & Ype Bote Bonnema, Anita Attema & Harmen Burghgraef nog geen enkele partij verloren waardoor ze elkaar tegen kwamen in de finale. Ype Bote cs had in de halve finale een staand nummer en had daardoor één partij minder gekaatst dan Sjoerd cs. Dit speelde Sjoerd, Thomas en Sigrid duidelijk parten. Zij hadden net een zware partij tegen Alex Draisma, Anne Gietema en Klaas Jan Haytema achter de rug, die ze op het nippertje wisten te winnen met 5-5 6-0.

Het partuur van Ype Bote was in de finale net even scherper dan Sjoerd cs, en dat resulteerde voor hen in de winst: 5-3 6-4

Ype,Harmen en Anita en Karin Harkema
Ype,Harmen en Anita samen met sponsor Karin Harkema.
2e winnaars
Sjoerd, Sigrid en Thomas, 2e winnaars.
3e winnaars
Alex, Anne en Klaas Jan, 3e winnaars.

In de verliezersronde ging de finale tussen Peter Terpstra, Hotske Burghgraef en Riemkje Lemstra, en Jan Postma, Sven Bijlsma en Yvonne Galama. Jan cs deed zijn uiterste best om het Peter cs zo moeilijk mogelijk te maken, maar helaas voor hen mocht dit niet baten. Peter en ‘zijn’ dames gingen er met 5-1 6-6 op overtuigende wijze met de winst vandoor.

De derde prijs in de verliezersronde ging naar Riemer Haytema, Froukje Walsma en Michiel de Jong.

1e verliezers
Riemkje, Peter en Hotske, 1e verliezers.
2e verliezers
Jan, Yvonne en Sven, 2e verliezers.
3e verliezers
Riemer michiel en froukje, 3e verliezers.
Klaas Jan
Klaas Jan.
Michiel
Michiel.
arnold
Arnold.
ilse
Ilse.
mandy 1
Mandy.
martin jan
Martin Jan.

mandy 2partuur 20

publiek

schaduw

tent

theo
Theo.
yvonne
Yvonne.

Foto’s: Jetske Dijkstra.

LAAT EEN REACTIE ACHTER