Ledenpartij 18 augustus 2019

0
1325

Op zondag 18 augustus 2019 stond er weer een ledenpartij op het programma voor zowel de jeugd als de senioren. Sponsor van deze partij was J.F.A. Bouwhistorie & Restauratieadvies, Wieger de Jong. Bij de jeugd viel de opkomst tegen, mede door de schoolvakantie/bouwvak. Daardoor kwam de tussengroep te vervallen en kaatsten enkele jeugdleden met de senioren mee.

Bij de jongste jeugd (groep 5,6,7 van het basisonderwijs) werd er in poules gekaatst. De jeugd was weer even fanatiek en enthousiast als altijd. De kransen gingen naar Jonathan de Boer en Benthe Ouderkerken. Tweede werden Jorn Ouderkerken en Hester Folkertsma. Voor alle deelnemende jeugd was er een klein presentje, en zo hadden alle jeugdleden toch een prijs!

Bij de senioren stonden er 8 partuur op de lijst. De kransen gingen naar Bert Jan Ouderkerken, Pietsje de Boer en Ekerina Bootsma. Tweede werden in de winnaarsronde Seakle Witteveen, Lucas Bijlsma en Teake-Jelle Teppema. In de verliezersronde ging de eerste prijs naar Jan Hessel de Groot, Leo Bekema en Wessel Folkertsma. De tweede prijs ging naar Michiel de Jong, Theo Galema en Anne Galama.

LAAT EEN REACTIE ACHTER