MAT april 2013

0
727

 Vaste activiteiten:

 • woensdag 18.30-19.30 uur Repetitie jeugdkorps It Waltahûs
 • woensdag 19.30 uur Oefenavond korps Eensgezindheid It Waltahûs
 • donderdag 19.45 uur Repetitie kerkkoor It Waltahûs
 • vrijdag 21.00 uur It Waltahûs is open voor iedereen It Waltahûs

Verder staan de volgende activiteiten op het programma:

 • vr. 05 apr. 20.00 uur Prijsklaverjassen It Waltahûs
 • din. 09 apr. 20.00 uur Laatste klaverjas- en biljartavond van dit seizoen It Waltahûs
 • woe. 10 apr. 14.00 uur 60+ soos. Oudhollandse spelmiddag It Waltahûs
 • ma.22 – woe. 24 apr Oudpapiercontainer De Reinbôge
 • zon. 28 apr. 16.00 uur Zangmiddag. Info zie hier onder Petruskerk

Kerkelijk Nederland maakt zich op voor de komst van het nieuwe liedboek. Wilt u op een mooie en bijzondere manier afscheid nemen van het oude liedboek? Komt u dan op zondag 28 april naar de samenzang in de Petruskerk te Tjerkwerd.

Op het programma staan naast golden oldies ook onontdekte, miskende en vergeten liederen uit het liedboek uit 1973.

Het voortouw wordt genomen door het Kerkkoor Tjerkwerd-Dedgum in samenwerking met het gemengd koor Crescendo uit Warns.

U bent van harte welkom om met hen mee te zingen. Toegang is gratis. Collecte bij de deur.

Zaterdag 8 juni is er een thema- en informatiemarkt “Duurzaam Tjerkwerd” in It Waltahûs

Eind september Rommelmarkt muziekkorps Eensgezindheid. U kunt vast spullen verzamelen.

 • Contactpersonen kunnen vóór 24 april a.s. activiteiten voor de maand mei doorgeven aanBetty Jellema 579097 of bettyjaap@ziggo.nl

 • Aanspreekpunt voor It Waltahûs in de maand april: Janneke Postma 0515 781400

 • Voor reserveringen van It Waltahûs (graag minimaal 2 weken van tevoren i.v.m. eventuele bestellingen) kunt u terecht bij Janneke Postma 0515 781400 of jannekepostma@hotmail.com
LAAT EEN REACTIE ACHTER