MAT juni 2013

0
691

Datum Tijd Activiteit Plaats

Vaste activiteiten:

 • dinsdag 18.30 uur Kaatstrainen en competitiekaatsen gr. 5 t/m 8 It Skieppefjild
 • dinsdag 18.45 uur Kaatstrainen voor de groepen 3 en 4 It Skieppefjild
 • dinsdag 19.30 uur Kaatstrainen voor dames It Skieppefjild
 • woensdag 19.30 uur Oefenavond korps Eensgezindheid It Waltahûs
 • donderdag 19.00 uur Competitiekaatsen vanaf 12 jaar It Skieppefjild
 • donderdag 19.45 uur Repetitie kerkkoor It Waltahûs
 • vrijdag 15.30-17.00 uur Repetitie jeugdkorps It Waltahûs
 • vrijdag 21.00 uur It Waltahûs is open voor iedereen It Waltahûs

Verder staan de volgende activiteiten op het programma:

 • zat. 01 juni 13.00 uur Hylke Feenstra partij. Ledenpartij voor de jeugd, samen met kv “de Seare Hân” uit Wolsum Skieppefjild
 • zon. 02 juni 11.00 uur MHB Showtechniek partij. Ledenpartij samen  met kv “de Seare Hân” uit Wolsum Skieppefjild
 • zat. 08 juni 13.30- 17.00 uur Thema- en informatiebeurs Duurzaamheid z.o.z. It Waltahûs
 • zon. 09 juni 09.30 uur Musical “De wrâld ús went” z.o.z. Parrega
 • zo. 16 juni 11.00 uur Koffieconcert muziekkorps “Eensgezindheid” en jeugdkorps “De Toansetters” It Waltahûs
 • zon. 23 juni 11.00 uur Agraryske service O.J.Postma partij. Zachte bal kaatsen voor iedereen en alle leeftijden. Skieppefjild
 • ma. 24-woe.26 juni Oudpapiercontainer Dyksicht
 • vr. 28 juni It Waltahûs gesloten ivm Heamiel
 • zon. 30 juni 09.30 uur Openlucht (zang)dienst. z.o.z. Sylroede

Eind september Rommelmarkt muziekkorps Eensgezindheid. U kunt vast spullen verzamelen.

 • Contactpersonen kunnen vóór 26 juni a.s. activiteiten voor de maanden juli en augustus doorgeven aan Betty Jellema 579097 of bettyjaap@ziggo.nl

 • Aanspreekpunt voor It Waltahûs in de maand juni: Anneke Feenstra: 0515 57 71 17

 • Voor reserveringen van It Waltahûs (graag minimaal 2 weken van tevoren i.v.m. eventuele bestellingen) kunt u terecht bij Janneke Postma 0515 781400 of jannekepostma@hotmail.com

Thema- en informatiebeurs “Duurzaam Tjerkwerd”

Tijdens deze beurs wordt u geïnformeerd over de plannen en ideeën vanuit de werkgroep “Duurzaam Tjerkwerd”. Tevens willen wij uw interesse peilen om te onderzoeken hoeveel draagvlak er voor de verschillende onderwerpen en thema’s is in en rondom Tjerkwerd.

De volgende onderwerpen, demo’s en informatie zullen te zien en te horen zijn;

Opzetten generatie- c.q. dorpstuin;

Zonnepanelen;

Thermoscan woning;

Duurzame verlichting;

Regenwater opvang;

Pellet kachels;

Eco radiatoren en (hybride) cv-ketel + (waterzijdig)inregelen cv-installatie;

Netwerk duurzame dorpen

Ook is op de beurs e.e.a. te zien op het gebied van (energie)besparing en zullen er op aangegeven tijdstippen presentaties en voorlichting worden gegeven.

De werkgroep ‘Duurzaam Tjerkwerd’ is ontstaan uit initiatief vanuit de Dorpsvisie

Tjerkwerd 2012 – 2024 en Dorpsbelang Tjerkwerd e.o.. Deze werkgroep is

vertegenwoordigd door Fokko Rollema, Richard Teppema, Ans Witteveen, Baukje Kootstra,

Jaap van Lingen, Jos Falkena en Freerk Kootstra.

Musical Johannes de Doperkerk

Zondag 9 juni wordt de musical “De wrâld ús went” uitgevoerd in de Johannes de Doperkerk in Parrega in een gezamenlijke dienst.

Het wordt uitgevoerd door het Kwartettekoar o.l.v. Hindrik van der Meer. De teksten zijn van Eppie Dam.

Kinderen van de basisscholen uit Parrega en Tjerkwerd werken op muzikale wijze mee aan de dienst. De Wrâld ús Went gaat over de plaats van de kerk in de wereld. De liturgie bezingt de rijkdom van de aarde, maar wijst ook op de verantwoordelijkheid van een goed beheer.

Aanvang 9.30 uur in de kerk van Parrega. Na afloop staat de koffie klaar.

Openlucht (zang)dienst

Zondag 30 juni 9.30 uur, wordt er vanuit de PKN kerk een openlucht (zangdienst) gehouden in het parkje bij de Zijlroede.

Muzikale medewerking zal worden verleend o.a. door het Taizé koor o.l.v. Janny Brandsma en Jan Nota etc..

Verdere informatie komt t.z.t. in het kerkblad.

Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de kerk.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER