MAT Mei 2013

0
750

Datum             Tijd                    Activiteit               Plaats

Vaste activiteiten:

 • dinsdag 18.30 uur Kaatstrainen en competitiekaatsen gr. 5 t/m 8 It Skieppefjild
 • dinsdag 18.45 uur Kaatstrainen voor de groepen 3 en 4 It Skieppefjild
 • dinsdag 19.30 uur Kaatstrainen voor dames It Skieppefjild
 • woensdag 18.30-19.30 uur Repetitie jeugdkorps It Waltahûs
 • woensdag 19.30 uur Oefenavond korps Eensgezindheid It Waltahûs
 • donderdag 19.00 uur Competitiekaatsen vanaf 12 jaar It Skieppefjild
 • donderdag 19.45 uur Repetitie kerkkoor It Waltahûs
 • vrijdag 21.00 uur It Waltahûs is open voor iedereen It Waltahûs

Verder staan de volgende activiteiten op het programma:

 • zon. 12 mei 11.00 uur Waltahûs partij: Pearkekeatsen. Voor iedereen vanaf 12 jaar. Na afloop prijsuitreiking in It Waltahûs. De tap is open en het vet warm! Skieppefjild
 • zat. 25 mei vanaf 09.30 uur Klusdag It Waltahûs
 • ma.27 – woe. 29 mei Oudpapiercontainer De Reinbôge

Iedereen die Poiesz jeugdsponsormuntjes gespaard heeft voor gymnastiekvereniging Parrega, hartelijk dank! De actie heeft 905 euro opgebracht voor de gymvereniging, een geweldig bedrag!

Namens bestuur en kinderen bedankt!!

Zaterdag 8 juni is er een thema- en informatiemarkt “Duurzaam Tjerkwerd” in It Waltahûs

Eind september Rommelmarkt muziekkorps Eensgezindheid. U kunt vast spullen verzamelen.

 • Contactpersonen kunnen vóór 26 mei a.s. activiteiten voor de maand juni doorgeven aan Betty Jellema 579097 of bettyjaap@ziggo.nl

 • Aanspreekpunt voor It Waltahûs in de maand mei: Afke Smid: 0515 335 424

 • Voor reserveringen van It Waltahûs (graag minimaal 2 weken van tevoren i.v.m. eventuele

bestellingen) kunt u terecht bij Janneke Postma 0515 781400 of jannekepostma@hotmail.com

Na 21 mei bellen met Gert Folkertsma i.v.m. vakantie Janneke. Nummer 06-15 41 51 42.

LAAT EEN REACTIE ACHTER