Nachtkaatsen 5 september 2020

0
1174

De laatste partij is afgelopen zaterdagnacht verkaatst. Voorheen werd deze partij om het jaar georganiseerd.  Door de corona zag de kaatsagenda er even anders uit dit jaar en heeft de K.F. besloten om de nachtkaatspartij aan het einde van het seizoen te organiseren. Voor deze partij gaven 2 bestuursleden spontaan aan om deze partij te sponseren.  Heel  mooi.

Met 12 partuur op de lijst ging de partij naar het openingswoordje van de voorzitter los. De duister viel al snel in en het kaatsveld werd door 2 grote lichtmasten verlicht  van De Waard en Sijperda verhuur. Tussen de omlopen door kon men een lekkere hamburger eten,  er stonden vuurkorven op het veld om je aan op te warmen. Er was even een klein buitje, maar er kon gewoon door gekaatst worden.  De bezoekers konden  in de tentjes of onder de luifel lekker droog zitten.

In de 1’e omloop waren er 2 spannende partijen met al het houtwerk aan de telegraaf. Dat was de partij van Jelle Brandsma en Thomas Werkhoven.  Jelle Brandsma en c.s. wisten de partij nipt te winnen. Sven Bijlsma en c.s. wisten ook net de partij te winnen van Thomas Huitema en c.s. Rein Bakker en Jan Hessel de Groot maakten er ook een spannende strijd van nl.  5-5 (4-6) in het voordeel van Jan Hessel.  Deze twee belanden beiden ook in de finales.  Auke Walsma wist met zijn maten de finale te  bereiken met een 5-0 en 5-2 overwinning en een staand nummer.  De tegenstander van Rein in de verliezersronde was Thomas Huitema. Deze kwam na een overwinning van Klaas Koopmans  5-4 in de 2’e omloop en een staand nr. in de finale terecht.

De finale was in de winnaarsronde niet bijster spannend.  Jan Hessel en zijn maten hadden een omloop meer in de benen en daardoor misschien uitgekaatst.  Zoals Jan Hessel, Michiel en Wiebren de 3’e omloop wisten te winnen met een klinkende overwinning van  5-0, zo zijn ze met deze cijfers in de finale ten onder gegaan. Auke, Kees en Seakle wisten met de  5-0 overwinning de krans binnen te halen.  Het finale plekje  van Rein, Jochem en Annemiek ging niet van een leien dakje. Zij hebben hiervoor wel strijd moeten leveren met 5-4 en 5-4 winst. Deze lijn zetten ze door en wonnen de finale tegen Thomas, Hidde en Sigrid met 5-3.

Na de partij werd door wedstrijdleider, Ype Bote Bonnema,  kort en bondig verslag gedaan. De heerlijke vleesprijzen werden uitgedeeld door de sponsors, Jan Hessel de Groot en Michiel de Jong.

Voor deze partij willen we it Waltahûs, de Oranje vereniging, Klaas en Andrea Boersma, de sponsors en alle vrijwilligers en kaats(st)ers bedanken voor een geslaagde nachtkaatspartij.

Uitslag winnaarsronde:
1. Auke Walsma, Kees Bekema en Seakle Zijsling
2. Jan Hessel de Groot, Michiel de Jong en Wieberen de Jong
3. Thomas Burghgraef, Sjoerd Bouma en Anna Galama

Uitslag verliezersronde:
1. Rein Bakker, Jochum de Jong en Annemiek Zuidema
2. Thomas Huitema, Hidde Lemstra, en Sigrid de Boer

LAAT EEN REACTIE ACHTER