Home Blog Pagina 145

Vleermuizen teruggekeerd

Sint Petruskerk in Tjerkwerd gerestaureerd. Zeldzame vleermuizen weer teruggekeerd Tjerkwerd - Zelfs vindt de vleermuis een huis, O Heer. Burgemeester drs. M. Abma van Wûnseradiel gaf...
HFeenstra

Skieppesturt 1987: Hylke Feenstra

Tjerkwerd - De redactie van de dorpskrant 'it Skieppesturtsje' bekroonde afgelopen vrijdagavond dorpsgenoot Hylke Feenstra met de titel 'Skieppersturt 1987' Het was alweer voor...
kerk2

Acties St. Petrus

1988. Geld inzamelacties voor de restauratie. Er moest flink wat geld ingezameld worden voor de restauratie van de St. Petruskerk van Tjerkwerd. Er was...
Thea van Dam

Skieppesturt 1986: Thea van Dam

Tjerkwerd - Voor de tiende maal werd op nieuwjaarsdag te Tjerkwerd de "Skieppesturt" uitgereikt. Deze felbegeerde jaarlijkse onderscheiding, die door de redaktie van het...
2 skieppesturten

Skieppesturt 1985: Janny en Jelly

Tsjerkwert - De rottefanger fan Hamelen kin eartiids safolle sukses net hân ha as de 11 muzikanten dy't der nijjiersjûn yn slaggen de Tsjerkwerter...
skieppesturt 84

Skieppesturt 1984: Hein en Akke Gietema

Tsjerkwert - Hein en Akke Gietema van Wieren binne troch de redaksje fan 't doarpsblédsje it Skieppesturtsje útroppen ta man en frou fan it...
skieppesturt 83

Skieppesturt 1983: Het Schoolbestuur

Tjerkwerd - In Tjerkwerd is op het traditionele Nieuwjaarsbal de 'Skieppesturt fan 't jier' weer verkozen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan degene(n) die...
skiepesturt 82

Skieppesturt 1982: Jelte Speerstra

De rige fan Skiepesturten fan it jier bestiet oant no ta alinne ut manlju. De man fan it jeir 1982 waard Jelte Speerstra fan...
NR385

Beabuorster mole 100 jaar

TJERKWERD - Hieronder vindt u zeer lezenswaardig verhaal over de aanstaande dinsdag (21 april 1982) precies honderdjarige Beabuorster mole, die vlak buiten Bolsward rechts...
skiepesturt 78

Skieppesturt 1981: Freerk Schakel

Tjerkwerd - Zoals elk jaar werd afgelopen nieuwjaarsdag in Tjerkwerd de Skieppesurt uitgereikt. De naam "Skieppesturt" is in vroegere tijden ontstaan als scheldnaam voor...
X