Rytseterp 2

0
1786
NR558

Boerderij Jacob Galama. Deze boerderij erfde Ysbrand Klazes van zijn Vader Klaas Ysbrands die haar in 1788 had gekocht. In 1873 erfden de vijf kinderen van Froukjen Ysbrands Galama, de vroeg overleden oudste dochter  van Ysbrand Klazes, gehuwd met Jan Yebs Ypma, de boerderij.

De oude boerderij werd afgebroken en in 1883 herbouwd. Hiervan getuigt een steen in de zijmuur. De steen werd gelegd door Johannes Witte, de tweede echtgenoot van Tietje Jans Ypma, die als een van de vijf kleinkinderen van Ysbrand Klazes de boerderij in 1873 mede had geërfd. Oud minister Witte is een oomzegger van genoemde steenlegger.

NR559 Rytseterp. Boerderij Jacob Galama.
Boerderij Jacob Galama.

In 1883 komt de boerderij in bezit van Douwe Yettes Flapper en Geertje Hommes Jorna. In 1905 trouwde hun dochter Dorothea  met Johannes Jacobs Galama en werden er boer.De ouders van Dorothea  hadden een jaar daarvoor de boerderij verlaten en waren verhuisd naar Hemdijk 1 op Jonkerhuizen. Na een jaar keerde Dorothea  weer terug naar haar oude stek op Rytseterp 2.

NR560 Rytseterp. Boerderij Jacob Galama.
Boerderij Jacob Galama.

Hun zeven kinderen werden er geboren. Zij boerden er  tot 1941 en vertrokken toen naar Bolsward  en gingen wonen aan de Kleine Dijlakker tegen over de R.K.Kerk aldaar. Hun zoon Jacob heeft het bedrijf overgenomen. Hij boerde er  met diverse huishoudsters en trouwde in 1949 met Aukje Ypma. Jacob en Aukje vertrokken in 1966 naar Bolsward.

In 1966 opgevolgd door Jan Klaas  Galama en Ytje Assuerus  Jorna, inmiddels weer  opgevolgd door hun zoon Anno en Regina Hogeling.

Rijtseterp073web
Rond 1990. Foto G. Mulder.

Alle hier genoemde Galama’s zijn familie van elkaar. Wie het precies wil weten. Jan Klaas Galama van de tak van Michiel Ysbrands Galama, broer van de bij deze boerderij genoemde Froukje Ysbrands Galama. Ytje stamt ook uit dezelfde familie Galama, zij is een dochter van Geertruida Galama en Assuerus Jorna. Geertruida is een dochter van  de hiervoor genoemde Johannes Jacobs Galama.

Rijtseterp074web
Rond 1990. Foto G. Mulder.

Bronnen Het Galema/Galama boek en de boerderijen route, beide uitgaven van de Stichting Galema/Galama’s.

Rijtseterp072web
J.Y.Galama.
Rijtseterp075web
Rond 1990. Foto G. Mulder.
LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelParochie van Sensmar
Volgend artikelDe Âld Dyk