Rytseterp 1

0
1433
NR548

Op de foto zien we van links naar rechts Trijntje de vrouw van Thijs Moulijn, Johannes Zijlstra en zijn vrouw Hieke,  Riemke dienstmeid bij boer Titte de Vries, Pieter Cnossen, Johannes Cnossen, Maria Rose Venema Douma en Titte de Vries. In 1640 was de plaats eigendom van Watze van Camminga, Vrijheer van Ameland, en zijn vrouw Rixt van Donia tot 1668 en nadien Herro van Ockinga, de Raadsheer Ordinaris van het Hof van Friesland. In 1686 verkocht Herro van Ockinga de Zathe met landen aan de Secretaris Johannes Rodenhuiis en zijn vrouw Antje Tjebbis. In 1694 kocht Tjalling Doedes de boerderij. Zie voor meer info ook Rumoer in Ritsebuoren

Ook op deze boerderij in een nieuw voorhuis gezet en wel in 1935. Bewoners:

 • 1680 Tjalling Doedes en zijn vrouw Tjietske Harmens. tot 1708.
 • 1708 Sijmen Ages, de echtgenoot van Marij Gerrits.
 • 1724 Tjalling Doedes de jongere.
 • na 1730  Reijn Allis en Marij Gerrijts.
 • tot 1836 Klaas Ypes Dijkstra.
 • Klaas Dijkstra en Reintje Knossen.
 • Jan Westra en Jantje Weselius.
 • De vries en Marie Jose Venema-Douwma.
 • Sybolt Wiersma en Ina Schuil in 1918 tot 1924.
 • Gatze Sjerp Heeres en Tjal Bayema tot 1927.
 • Kees Bajema en Iskje Demmer tot 1935.
 • Tjalke van der Meer Hiltje Bouwstra tot 1938.
 • Douwe v/d Meer en Jantje Piers Burghgraef tot 1983.
 • Tjalke v/d Meer en Tine Jukema.
NR548b
Johannes Knossen.
NR548d
Trijntje vrouw van Thijs Molijn.
NR548f
Hieke Mensonides, vrouw van J. Zijlstra?
NR549
Titte Jelle’s de Vries en Maria Rose Douwe op Rytseterp nr. 1. Foto van 8-12-1917.
Rond 1990. Foto G. Mulder.
LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelParochie van Sensmar
Volgend artikelDe Âld Dyk