Opendag st. Petrus

0
855

Aan de inwoners van Tjerkwerd en Dedgum e.o,

Op zaterdag 15 maart as. vanaf 12.00 uur organiseert de Stichting Âlde Fryske Tsjerken een opendag in een drietal kerken van Wûnseradiel, t.w. Tjerkwerd-Exmorra-Makkum. Op deze dag krijgt een ieder de gelegenheid om deze stuk voor stuk prachtige kerkgebouwen te bezichtigen. Voor zover aanwezig zal er tekst en uitleg worden gegeven door een deskundige over de rijke historie van de betreffende kerk.

Ook zal er vervoer worden geregeld tussen de drie kerken, waardoor mensen zonder auto in de gelegenheid worden gesteld al de drie kerken te bezoeken. Speciaal in het kader van de actie St. Petruskerk brengen wij deze mogelijkheid tot bezichtiging van het interieur van onze kerk bij een ieder onder de aandacht.

Als bijzonderheid delen wij u mee dat onze organist Frans van der Hauw om 16.30 een concert zal geven op het vennaarde van Damorgel, dit in verband met zijn 25-jarig jubileum als organist van de St. Petruskerk.
Van harte aanbevolen. Komt allen.

Vr. groet aan u allen,
Kerkrentmeesters
Hessel de Groot
Hille Schakel
Bote de Boer

LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelVerkoop Waltaslot 1791
Volgend artikelLjipaai 2008