Pastoors van de st. petrus

0
1018

Jacob Galama heeft op ons verzoek naspeuringen gedaan naar de pastoors in Tjerkwerd. Het was geen gemakkelijke zoektocht, maar het volgende lijstje is het resultaat.

Pastoors
Gericus (of Gerke) – 1331 
Albertus – 1393 tot 1423
Ade B
Hans/Johannes Sifridi –
1492 tot 1518
Meye  – 1527 tot 1528
Broer – 1541 tot 1543
Reyn Rinckesz – (wordt 1558 pastoor te Bozum) 1551 tot 1552
Reyner Ockesz – (1556-1558 bekend als pastoor te Idsegahuizum) 1570 tot 1578

Vicaressen
Johannes Taecklesz
– (in de kerk begraven?) 1522 tot 1525
Goytzen – 1543
Jarich  –
1571
Johannes Willemsz –
1576 tot 1578

Prebendaten
Sybrandus Olfardi –
1518/9 tot 1525
Johannes Feddes /Schaepsted –
1543 tot 1580

Bronnen:
Ik heb informatie gevraagd bij H.Oldenhof die mij verwees naar de “Geschiedenis van de parochie  Blauwhuis Sensmeer”. Bij Pastoor J.R. van der Wal van Bolsward  die mij wees op de andere twee boeken hieronder vermeld. Tenslotte bij Peter Mulder van Dronrijp en Heer H.Veldman van Franeker. Allen bezig met de historie van Friesland.

Verder heb ik gezocht in “De Geakunde Wûnseradiel” van Dr.Spahr en van der  Hoek en het Jierboekje fan it Genealogisk wurkferbân 1955  van M.J.van Lennep

Het boek waarvan ik 2 Febr. 2007 melding van maakte is nog niet uitgekomen, maar de schijver Drs. O.D.J.Roemeling uit Hardegarijp was bereid mij de aanvullingen te sturen.
Drs. O.D.J.Roemeling
Gaelekamp 719254 EP
Hardegarijp tel. 0511-473082.

Succes er mee, ik hoop dat het zo duidelijk is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelPastorie 1928
Volgend artikelNaar Thialf