Pearkekeatsen

0
1048
Pearkekeatsen11

De winnaars Steef en Betty Haarsma samen met Janneke Postma en Yde Schakel van sponsor ‘It Waltahûs’ (Foto Jetske Dijkstra).

De eerste partij van het kaatsseizoen in Tjerkwerd, was net als voorgaande jaren ook dit jaar het Pearkekeatsen. Voor deze jaarlijkse partij hadden zich zaterdag maar liefst twintig pearkes opgegeven.

Bolswarderkrant van 20-5-2009

Van deze twintig pearkes wisten Betty en Steef Haarsma en Rowanne en Peter Terpstra ongeslagen te blijven tot in de finale. Steef en Betty kaatsten hun spannendste partij in de tweede omloop tegen Aggie Walsma en Jan Hessel de Groot, die ze met 5-4 en 6-4 wonnen. De andere partijen werden allemaal met 5 om 3 gewonnen.

Rowanne Terpstra, die vorig jaar nog bij de jeugd kaatste, deed voor het eerst mee met het Pearkekeatsen. Samen met haar vader Peter had ze een erg succesvol debuut. In de eerste omloop boog dit tweetal een 5-2 achterstand tegen Cor de Groot en Erna Harkema om naar een 5-5 en 6-2 winst. In de halve finale hadden Rowanne en Peter een staand nummer.

In de finale deden vader en dochter er alles aan om het Steef en Betty zo moeilijk mogelijk te maken, maar het mocht niet baten. De Terpstra’s waren ‘uitgekaatst’ en de Haarsma’s mochten met de overtuigende eindstand van 5 om 1 en 6-6 de kransen mee naar huis nemen. Dubbelfeest voor dit stel, want zij waren deze zaterdag ook nog eens precies één jaar getrouwd.

Pearkekeatsen21

In de verliezersronde waren het de parturen Freerkje Walsma en Jos Terpstra en Jacobien en Jan Postma die op overtuigende wijze de finale bereikten. Freerkje en Jos, de winnaars van vorig jaar, werden in de eerste omloop verslagen door Linda Galema en Ids Walsma. In de volgende omlopen ging het echter een stuk beter. In de derde omloop versloegen ze zelfs hun tegenstanders met 5-0 en 6-2.

Jacobien en Jan verloren in de eerste omloop van Mireille Galema en Sjoerd Bouma. In de volgénde omlopen hadden ze meer succes. In de tweede en derde omloop werd gewonnen van respectievelijk Froukje Rienstra en Klaas Jitze Tytsma en Erna Harkema en Cor de Groot. Met een staand nummer in de 4e omloop was de finale bereikt.

Pearkekeatsen31

In die finale bleef het tot op het laatst spannend. Jan en Jacobien namen in het begin van de partij de leiding, maar Freerkje en Jos wisten toch telkens erg dichtbij te komen. Bij de stand 5-4 en 6-4 moesten ze toch hun meerdere er-kennen in de Postma’s toen ze de kaats niet voorbij wisten te slaan. Al met al een geslaagde gezellige en sportieve dag die werd afgesloten met de prijsuitreiking in het Waltahus, wat tevens de sponsor van deze partij was. Onder de muzikale begeleiding van troubadour Jan Nota bleef het nog gezellig tot in de late uurtjes.

LAAT EEN REACTIE ACHTER