Restauratie molen is af

0
878
Molen resto

TJERKWERD – De restauratie van de bekende Babuurstermolen in het veld van Baburen bij Tjerkwerd is vrijdag afgerond. De opknapbeurt werd uitgevoerd door de molenmakers Durk Posthumus en Onno Klaver van bouwbedrijf Hiemstra uit Tzummarum. De oude staart van de molen was zo wrak geworden dat de molenaar de kap met wieken niet meer vertrouwd op de wind kon kruien. Daarmee kwam deze toeristische trekpleister onder de rook van Bolsward op non-actief. Om de molen zo spoedig mogelijk weer klaar te hebben voor de ontvangt van belangstellenden en toeristen staken beide molenaars Posthuma en Zijsling eveneens de handen uit de mouwen. Daarmee kwam de uit 1882 daterende poldermolen mooi voor de vakantieperiode klaar. Molens draaien niet van wind alleen is een uitdrukking waarmee aangegeven wordt dat meer nodig is voor het in bedrijf houden van monumentale wiekendragers. Dat betekent uiteraard geld in de vorm van giften en subsidies. Dankzij die geldstroom kan het erfgoed in stand gehouden worden. Voor het laten werken van een molen zijn trouwens nog meer voorwaarden van toepassing. Er dienen vrijwilligers te zijn die met de molens willen draaien en zonder wind kan men ook niets. Een goede windtoevoer is dan ook van groot, zeg maar doorslaggevend belang. Om de molen te laten profiteren van de wind moet het wel mogelijk worden de wieken naar de wind te draaien, kruien genaamd. Als de wind in het verlengde van het gevlucht waait, zal dit niet tot het gewenste draaien leiden en met de wind van achter, mei de wyn yn e kont, zoals molenaars dat plachten te zeggen, draait de zaak net de verkeerde kant op. De staart van de molen is aan de achterkant van de kap bevestigd en bestaat uit een constructie van lange, stevige balken: twee horizontale exemplaren, de lange en de korte spruit, en twee paar naar beneden hangende schoren, twee lange en twee korte. In het midden van de schoren is de centrale staartbalk aangebracht. Aan het uiteinde daarvan zit een kruilier waarmee de molenaar de kap met wieken op de wind kan kruien. De restauratie van de Babuurstermolen betekent ook dat de molenaars hun expositie over de eeuwen durende strijd tegen het water in Fryslân weer toegankelijk maken. In het Polderhúske wordt dat in woord en beeld aan het publiek getoond. Op woensdag- en zaterdagmiddagen is de molen met expositie voor publiek geopend.

Wijd en Zijd 10-7-2002

LAAT EEN REACTIE ACHTER