Singel 6

0
1218
singel6

Het huis van Rintje Visser. Nog voor dat Rintje Visser hier woonde, woonde er de Fam. Schuurmans. Op de foto in het land met op de achtergrond de molen van Baburen.

V.l.n.r. Baukje Pieter’s Schuurmans, dan vader Pieter, moeder Trijntje Reitsma en Grietje Schuurmans.
singel6 (1)
En dit is Rintsje Visser selfs. Hy wie foarhinne frachtryder, letter meter opnimmer foar P.E.B., mar ek wie hy post. Hy hat it embleem op it boast.
singel6 (4)
Dit is Trijntje Binke’s Bakker. Letter trouwt mei Rintsje Visser.
singel6 (2)
Post Rintsje Visser, as post yn unifoarm, foar it Postkantoor oan de Waltawei nr. 7.
singel6 (6)
Doe wennen Rintsje en Trynsje noch to Dedgum.
singel6 (3)
Op e Singel nr.6. by Rintsje Visser, thús foarhûs. De minsken binne: v.l.n.r. Geertsje Kuipers Bakker. dan har suster Trijntsje Visser Bakker. Rintsje Visser self, en syn Omkesizer Rintsje fan Binke Bakker.
singel6 (5)
Wer by Rintsje Visser yn é hûs. Rintsje Binke’s Bakker, Geatsje Kuipers Bakker, Trynsje Visser Bakker, en Rintsje Visser self.
singel6 (7)
Singel 6 wat letter yn e tiid. De kever wie fan Feike Mulder. Nu wonen Rintje Bakker en Geke Kuipers er.
Singel 61
Anno 2005 (foto G.Mulder).
Singel 61 kopie
Anno 2005 (foto G.Mulder).
Singel 6b
Tekst in een steen gekrast.
LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelSingel 2
Volgend artikelKerkstraat 12