Sportieve en gezellige kaatsdag ‘voor iedereen’

0
1384

Op zondag 1 juli organiseerde K.F. De Twa Doarpen de grote ballenpartij. Dit is het kaatsen voor iedereen: lid of geen lid, man of vrouw, jong of oud, topspeler of leek, alles kan en mag én iedereen kan je maat of tegenstander zijn. Sponsor van deze partij was aannemings- en timmerbedrijf Ouderkerken. Het was een stralende dag waarbij een mooie 16 partuur op de lijst stonden.

In de winnaarsronde bleek het partuur van Auke Walsma, Jetske Dijkstra en Niels Bakker al direct een van de sterkere parturen te zijn. In de halve finale hadden zij Klaas Jan Haytema, Wim Kramer en Teake Jelle Teppema tegenover zich staan. Auke cs. was Klaas Jan cs. te sterk af: met een eindstand van 5-2 6-4 gingen Auke, Jetske en Niels door naar de finale. Klaas Jan, Wim en Teake Jelle kregen een verdiende gedeelde derde prijs. In deze halve finale stonden nog twee parturen tegenover elkaar, die erg gewaagd aan elkaar waren. Met een eindstand van 5-5 6-2 wisten Sjoerd Bouma, Ruurdje Dijkstra en Sigrid Schakel de winst te pakken van Sven Bijlsma, Jelle Feenstra en Hinke Bouma. Sven en zijn maten gingen naar huis met een gedeelde derde prijs. In de finale stond Auke cs. tegenover Sjoerd cs. Hier bleek al snel dat Auke, Jetske en Niels de sterkere partij waren. Zij pakten de winst en namen de kransen mee naar huis. Een welverdiende tweede prijs ging naar Sjoerd, Ruurdje en Sigrid. Het werd 5-1 6-2.

In de verliezersronde gingen de halve finales tussen het partuur van Michiel de Jong, Lineke Schakel en Teake Tilstra tegen Jan Hessel de Groot, Bouwe Enne Feenstra en Jonathan de Boer. Jan Hessel en zijn maten pakten hier de winst met 5-4 6-4 en gingen door naar de finale. In deze halve finale stonden Wiebren Poelstra, Reiny Haytema en Riemer Teppema tegenover Seakle Zijsling, Hotske Burghgraef en Willem Schakel. Wiebren Poelstra en zijn maten pakten de winst met 5-3 6-2 en gingen door naar de finale. Jan Hessel, Bouwe Enne en Jonathan waren in deze finale een sterk partuur. Zij wisten van Wiebren, Reiny en Riemer te winnen met 5-4 6-4. De eerste prijs ging dan ook naar Jan Hessel, Bouwe Enne en Jonathan en een mooie tweede prijs voor Wiebren, Reiny en Riemer.

LAAT EEN REACTIE ACHTER