Terugblik Informatieavond Waarm Tsjerkwert 13 januari 2023

0
460

Op vrijdag 13 januari 2023 was er een informatieavond over ‘Waarm Tsjerkwert’. Het doel van deze avond was met alle inwoners van gedachten wisselen over duurzaamheid en hoe we ons dorp kunnen verwarmen in de nabije toekomst. In aanwezigheid van zo’n 30 Tjerkwerders werd hierover nagedacht. Onderstaand een terugblik op deze bijeenkomst.

Cijfers
Na een korte uitleg over het ontstaan van de werkgroep werd er een filmpje vertoond over ‘van het gas af’. Daarnaast werden ook de initiatieven die hier in de buurt lopen kort aangestipt. Onder de noemer feiten en cijfers zoomden we in op de huidige stand van zaken. Vooral de oude bebouwing laat een erg laag label zien dus gaat daar veel energie verloren. In Tjerkwerd wordt ruim 400.000 euro aan gas verbruikt. 1 kuub gas komt overeen met 10 kW stroom dan zou je als je alles elektrificeert op ruim 990.000 euro aan stroomverbruik uitkomen.

Mogelijkheden
Vervolgens werden er een aantal mogelijkheden toegelicht. Verschillende types warmtepompen, het concept van warmtenetten en andere acties. Heeg is bijvoorbeeld al ver met aquathermie en er zijn meer collectieve initiatieven. Een eerste stap zou kunnen zijn om de CV op 70 graden of lager te zetten. Maar bijvoorbeeld ook waterzijdig inregelen, isoleren een energiescan enzovoorts. Hier zouden we in gezamenlijkheid naar kunnen kijken.

Energieopwek
Dan volgen een vijftal sheet over energieopwekking. Voorbeelden als biogas, geothermie, aquathermie en energie uit biomassa komen voorbij. Voorbeelden als zonnepanelen en heatpipes zijn ons wel bekend. Maar ook energie uit wind zoals de kleine Groninger molen is in opmars.

Energieopslag
Wat betreft energieopslag wordt in Boekel een enorm bouwwerk gemaakt. Een warmteaccu waarin basaltstenen zitten die energie opslaan. Het Ecovat is een ander voorbeeld. Daar kan een totaalconcept van warmtebuffer gerealiseerd worden die gevoed wordt door meerdere bronnen (wind/zon/gas/geothermie) gekoppeld aan een warmtenet. Ook op kleine schaal komen er steeds meer mogelijkheden. Zo wordt het voorbeeld van Dijkstra Draaisma bij particuliere woningen genoemd.

Brainstormen
Dan was het tijd voor een gezamenlijke brainstormsessie. In vier werkgroepen werd er gespard. Elke groep had een flipover met de vraag willen we hier iets mee? Een kwadrant met de onderwerpen opwek, besparing, opslag en belangrijk. En als laatste de vraag hoe nu verder? Onderstaande de uitkomsten van de brainstorm.

Afsluiting
Na de brainstorm en terugkoppeling volgde een korte samenvatting van de ingebrachte punten en de avond. Het was voor ons ook wel even spannend hoe de avond zou lopen maar we zijn erg blij met de opkomst en alle punten. Hierbij wordt benadrukt dat we wel met elkaar voor de uitdaging staan. We zoeken dan ook Tjerkwerders voor bij onze werkgroep die het leuk vinden om hier ook mee aan de slag te gaan.

Aanmelden
We willen aan de slag met acties voor de korte termijn die met name gericht zijn op besparing. Daarnaast willen we ons ook richten op de langere termijn en onderzoeken wat we kunnen met opwek en opslag. Voor het vervolg zoeken we dorpsbewoners die verder met ons mee willen denken. Graag zouden we minimaal 1 bewoner van elke straat verwelkomen.

Dus schroom niet en meld je in ieder geval vóór 1 maart aan bij Cees Nieboer, Jasper de Vries, Jan Witteveen of Pier-Jan Zijsling of via waarmtsjerkwert@gmail.com.

www.tsjerkwert.nl/waarm

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Klik op onderstaande link om je aan te melden en blijf op de hoogte van ontwikkelingen.

Aanmelden Nijsbrief | Waarm Tsjerkwert

LAAT EEN REACTIE ACHTER