Verkeershinder Hemdijk 15-07 t/m 26-07

0
899

Vanaf maandag 15 juli tot en met vrijdag 26 juli 2019 is er sprake van ernstige verkeershinder voor het doorgaand verkeer op de rijbaan Hemdijk tussen Blauwhuis en Tjerkwerd.

Om welke werkzaamheden gaat het?
Langs de bermen van de rijbaan Hemdijk vinden onderhoudswerkzaamheden plaats. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?
De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Loon- en Grondverzetbedrijf Brandsma uit Wolsum. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met het Loon- en Grondverzetbedrijf Brandsma via het telefoonnummer 0515-57 94 08. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sjirk Fluitman of met dhr. Jan Andries de Vries van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Een overzicht van verkeersstremmingen is ook te vinden op: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/werk-aan-de-weg

LAAT EEN REACTIE ACHTER