Vleermuizen teruggekeerd

0
737

Tjerkwerd – Zelfs vindt de vleermuis een huis, O Heer. Burgemeester drs. M. Abma van Wûnseradiel gaf vrijdag middag met een vrije bewerking van psalm 84 aan dat niet afleen de inwoners van Tjerkwerd, maar ook de vleermuizen na de restauratie van de hervormde Sint Petruskerk in Tjerkwerd weer terug zijn gekeerd.

De restauratie van de kerk, waarmee in de zomer van vorig jaar was begonnen, heeft nogal wat spanning met zich mee gebracht. De kerk biedt sinds de middeleeuwen niet alleenonderdak aan kerkgangers, maar sinds het begin van deze eeuw ook aan de zeldzame meervleermuizen. Deze zoogdieren gebruiken de zolder voor de geboorte en de opvoeding van hun jongen. De vleermuizen kwamen in de eerste decennia van onze eeuw in heel Friesland voor. Toen na de oorlog met de restauratie van de kerken bègonnen werd, verlieten de dieren definitief de gebouwen. Alleen in Tjerkwerd en Berlikum bleven de zoogdieren terugkeren. Nadat bekend werd dat ook de kerk in Tjerkwerd aan een grondige opknapbeurt toe was, werd alles in het werk gesteld om de vleermuiskolonie te behouden. Dit behoud leverde extra kosten op. Het ministerie van Landbouw en Visserij, de Vereniging voor Zoogdieren en het Wereldnatuurfonds droegen naast rijk en provincie hun steentje bij aan de restauratie van de Sint Petrus. Dr. A Voute, bioloog aan de universiteit van Utrecht, is van mening dat de vleermuizen de restauratie goed doorstaan hebben. Niet de gehele kolonie kwam terug, maar dr. – Voute denkt dat de dit jaar teruggekeerde vleermuizen in de toekomst hun soortgenoten zullen meenemen.

Geschreven door Bn 23-9-1988. Sint Petruskerk in Tjerkwerd gerestaureerd. Zeldzame vleermuizen weer teruggekeerd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelTaxatierapport
Volgend artikelKeimpe Feenstra