Schaatsplezier in 1944

0
852
Schaaten 1944

Het was – aan de foto te zien – echt een witte kerst, waarbij er volop geschaatst kon worden. Zoals op de Workumertrekvaart onder Eemswoude. Daar schaatsten van voor naar achter: Tinie Twijnstra, Durkje Buwalda Jet Postma, Reny Twijnstra, onbekend, Wiep Volbeda, Janke Volbeda-Woudstra en Sybren Banning (een onderduiker in die tijd).

Tjerkwerd/Eemswoude – In de strenge winter van 1944/1945 kon er overal geschaatst worden, zo ook in de buurt van Eemswoude, waar op tweede kerstdag een grote groep schaatsenrijders elkaar trof. En dus werd deze foto gemaakt. In die tijd was het op het platteland veiliger dan in de buurt van dorpen en steden’. Deze groep schaatste op een afgegraven terp, die `s winters onder water stond en erbij vorst dus al vrij snel geschaatst kon worden (foto’s van Mevrouw Tinie Kuiper-Twijnstra).

Schaaten 1944 (3).jpg

Op de foto van links af:Gatske Posthumus; Tsjally Twijnstra; dan een onbekende schaatser, vermoedelijk een onderduiker, volgens inzendster; Ypkje van Dijk; Janke Volbeda-Woudstra; Hessel Baarda; Wiep Volbeda; Tine Twïjnstra; Sybren Banning (een onderduiker); Richt Buwalda; Teake de Boer; Reiny Twijnstra; Sara Posthumus; Jet Postma; Sjoerd Buwalda; Durkje Buwalda; Jetske van der Veen; vervolgens drie jongens, de eerste is onbekend, de tweede is Okke Postma, ook de derde is onbekend; dan Hylke Speerstra en helemaal rechts Han Johannesma. Op knieën: Klas Postma en Jelte van Dijk. Op de stoel zit Wieger Postma.

Schaaten 1944 (2).jpg

26 december 1944 op het ijs bij Eemswoude.Op de foto van links af: Jet `Postma, Reny Twijnstra, Hessel Baarda, Syt Postma, Haute de Boer en Teake de Boer.

LAAT EEN REACTIE ACHTER