Ymswâlde 6

0
1490
NR409

Vanaf de brug de eerste boerderij aan de rechterkant. Was eigendom van de Ned.Herv kerk in Tjerkwerd. De boerderij stond eerst recht tegenover de boerderij van Walsma, maar is in 1884 afgebroken en op deze plek weer opgebouwd. Op de gevelsteen: “De eerste steen gelegd op den 21 april 1884 R.Zijsling. Mede kerkvoogden waren Y.Jaarsma en S.Posthumus. Notabelen D.Zijsling, R.Posthumus, Y van Goslinga, H.Sieperda, S.Rusticus, G.Posthumus en H.Zijsling. Gebouwd door A. Posthumus”

Bewoners in 1875 Okke Postma en Sietske Djurres de Jong tot 1919. 1919 Jan Okkes Postma en Klaske H.Zijsling. Toen Klaske stierf in 1924 trouwde Jan Okkes met Jiskje W.Bakker en woonden er samen tot 1961. 1961 Okke Postma en Hiltje van Dijk. De boerderij is gekocht en er is een ligboxstal bij gebouwd. Sinds 1993 wonen Jan Postma en Hiltje Stremler er.

NR407
Vlnr: Siek O. Postma, Jacob Burghgraaff, Sjoukje Pier Postma-Buwalda, Pier O. Postma, Djurre O. Postma, Klaaske Jan Postma- Zijsling, Jan O.Postma, Lambertus O. Zijsling, Wisse O. Postma, Vooraan: Reintje Siek Postma- Kuipers, Aafke Jacob Burghgraaf- Postma, Atje Djurre Postma- Wiersma, Gerbrich Lambertus Zijsling- Postma, Truus Wisse Postma.
NR408
Spinnekopmolen op Eemswoude. ±1926 afgebroken. Molenaar was Jan Okke’s Postma.
NR410
Binke Bakker bij Jan Okke’s Postma, aan het schaapscheren. Boer Jan Postma kijkt toe. Het lam lest zijn dorst.
Eemswouderlaan ..6
Foto’s van G.Mulder gemaakt tussen 1990 en 2000.

Eemswouderlaan 6

Eemswouderlaan 6..

Eemswouderlaan 60 Hier stond vroeger de molen, nu het gemaal
Hier stond vroeger de molen, nu het gemaal.
LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelBeabuorren 17
Volgend artikelArken in Tjerkwerd