7 mei Pearkekeatsen

0
773
logo KF de twa doarpen met tekst.jpg
KF De Twa Doarpen organiseert op 7 mei om 11.00u het Pearkekeatsen, sponsor is It Waltahus.Opgave is per partuur, minimaal één persoon van het partuur moet lid zijn van de vereniging. Het partuur moet bestaan uit 1 man/jongen en 1 vrouw/meisje. Iedereen die niet meer op de basisschool zit mag meedoen. De inleg bedraagd 5 euro per partuur.Opgave uiterlijk 5 mei, 18.00u bij het bestuur.
 
LET OP!!! ER IS GEEN COMPETITIEAVOND VOORAFGAAND AAN DEZE PARTIJ.
VERGEET NIET OM JE OP TE GEVEN!! 
 

Groet van het bestuur:

Sjoerd Bouma                      0515 336449  

Jetske Dijkstra                      0515 560101  

Jan Hessel de Groot            06 23099272  

Seakle Witteveen                06 13408673  

Ekerina Bootsma                 06 15634370

Auke Walsma                       06 53612835             

Bert Jan Ouderkerken         06 42237194

Kfdetwadoarpen@hotmail.com           

LAAT EEN REACTIE ACHTER