Koningsdag 2017

0
1202
DSC00431-min.JPG

Natuurlijk werd de 50e verjaardag van de Koning ook in Tjerkwerd groots gevierd! Het Koningsdagprogramma stond van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat bomvol activiteiten voor jong en oud! De dag begon met een feestelijke optocht verzorgd door Korps Eensgezindheid. Na het ten gehore brengen van het Wilhelmus en een gezamenlijke kop koffie, gingen de kaatsers los! Aan het einde van de ochtend was het tijd voor de jacht op de vossen.

’s Middags gingen ook de jeugdkaatsers de strijd met elkaar aan. Voor de kinderen tot en met groep 5 werd er een spellencircuit uitgezet met natuurlijk ‘Kroontje prik’, ‘koekhappen’ en de ‘vlaggenrace’. Ook de volleyballers en de Jeu des Boulers waren fanatiek in hun balspel. Deze sportieve dag werd afgesloten met een fantastische kinderdisco en ’s avonds kon een ieder genieten van een heerlijke barbecue! Het bleef lang gezellig in Tjerkwerd…!

Prijswinnaars:
Kaatsen Volwassenen: 1. Klaas- Jan Haytema, Robin Bijlsma en Hotze Sikkes. 2. Thomas Burghgraef, Freerkje Hoeke en Atty Gietema.
Kaatsen Jeugd: 1. Bouwe Enne Feenstra en Teake Jelle Teppema. Wessel Folkertsma en Sibrich Boersma.
Volleybal: 1.Jelle Feenstra, Agatha Witteveen en Jan Witteveen (jr.). 2. Yde Schakel, Femke Galama en Jan Witteveen (sr.).
Jeu de Boules: 1. Andrea Boersma en Jentsje van de Stap.2. Tetsje Breeuwsma en Tryntsje Stremler. 3. Sjoerd Breeuwsma en Jan de Groot.

LAAT EEN REACTIE ACHTER