Bezoek Polderhúske

0
863
Pier Zijsling wijst aan

Tjerkwerd – De wereld van de waterschappen. Voor de burgers niet altijd even eenvoudige te begrijpen. Onbekendheid met het waterschapswerk was steeds een van de oorzaken van een lage opkomst bij de verkiezingen.

Bezoek Polderhúske voorkomt uitglijders in waterschapsverkiezingen. Museum must voor kandidaten, door Hinne Bokma.

Op 26 november gaan we weer naar de stembus. De kandidaten starten binnenkort de verkiezingscampagne. Om uitglijden te voorkomen verdiepen zij zich in het werk van de waterschappen. Ze bezoeken gemalen, lezen brochures en al wandelend over de zeedijk mijmeren ze over hun toekomst als waterschaps bestuurder. Wie binnen een paar uurtjes volledig geïnformeerd wil worden over het werk van de waterschappen kan terecht in het polderhuske bij de Babuurstermolen onder Tjerkwerd. Daar is een permanente expositie over het ontstaan en de taak van de waterschappen ingericht.

Molen Baburen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservator Pier Zijsling neemt de bezoekers mee in het verleden, vertelt over de eeuwenlange strijd tegen het water en legt uit waarom het werk van het waterschap zo belangrijk is. “lk wol de minsken sjen litte wêrt de wetterskippen mei dwaande binne. Se hawwe san belangriike taak, as de boel ûnder wetter rint hawwe we neat mear”, zo vertelt Zijsling. In 1982 meldde hij zich aan  om de toenmalige molenaar W. Koopmans te helpen. Twee jaar later nam Zijsling het werk over. Hij kwam in dienst van waterschap Marnelân, die toen de Babuurstenmolen in eigendom had. In 1990 ging de molen naar De Fryske Mole.

Het oude polderhuisje, waar in het verleden de molenaar woonde, werd door Zijsling ingericht als museum. Oude fotos, tekeningen en maquettes vertellen het verhaal van de strijd tegen het water. Met name de scholen weten de weg naar het museum goed te vinden. Ook buitenlanders zijn geïnteresseerd in het poldermodel. In het kader van een vertaalproject schreven studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden de brochures in het Frans, Duits, Engels, Spaans en Roemeens en spraken zij de tekst in op een cassettebandje. Het waterschaps museum draait zonder subsidie. Het is voor Zijsling een hobby om het museum te onderhouden, om de gasten te vertellen over de waterschappen en over de Babuurstermolen,die hij samen met vrijwillige molenaar Cees Posthuma uit Wommels onderhoudt. Deze poldermolen dateert uit 1882 en bemaalde in het verleden de naastgelegen polder van het waterschap Exmorra. Er is inmiddels een elektrisch gemaal gebouwd, maar tijdens uitzonderlijk natte periodes wordt de Babuurstermolen ingezet om het overtollige water weg te pompen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER