Bolswarderweg 5

0
1343
Bolswarderweg 5

De landerijen van deze boerderij zijn in 1826 gekocht door Ysbrand Klazes Galama. Ysbrand wilde van Blauwhuis tot Bolsward kunnen lopen via eigen grond. Door de koop van dit land  en van de boerderij ernaast (B. IJdema) lukte dat. Hij kreeg vergunning om een opvaart te graven naar de Babuurster opvaart. De modder werd gebruikt voor het ophogen van het erf. De boerderij is gebouwd in 1838.

NR394a1

De periode tussen 1826 en 1843 is niet helemaal duidelijk, wie gedurende die deze tijd op de boerderij hebben gewoond, sommige gegevens wijzen op een tijdelijke bewoning  door verschillende kinderen van Ysbrand Klazes, die land en boerderij in 1826 gekocht heeft.

De periode  1843- 1850: Op 11 Juni 1843  trouwde Gaele, ( later Michiel) Ysbrands Galama met Elizabeth Jacobs van den Oever.
Drie van hun kinderen werden er geboren Akke op 7 Augustus 1845, Ysbrand op 31 Oktober 1847  en Jacob { mijn grootvader } op 6 Juni 1849.

Ook is hier de naam Galama geboren.  Naast alle wild west verhalen rond de naam gebeurde er het volgende: In de huwelijks akte welke door Michiel met Galema werd ondertekend, scheef de ambtenaar echter Galama. Alle nakomelingen van Michiel – en dat zijn er velen- dragen de A nu verder, ofschoon onder hen ook weer soms een Galema voorkomt. Maar dat zijn uitzonderingen.

In 1850 verhuisde het gezin naar Senserhuis.

1850- 1903 Gedurende deze periode werd de boerderij aan verschillende families verhuurd, welke –misschien wel familie- niet de naam Galema droegen.

In 1873 bij de boedelscheiding van Ysbrand Klazes en Ytje Jans Siemonsma kwam de boerderij in het bezit van de kleinkinderen van Ysbrand  Klazes , die  Ypma  heetten Tot 1922 is de boerderij in hun bezit gebleven, of althans in het bezit van een van hen Ytje Ypma.

1911-1922: Jan Yebs Ypma en Agatha Jarigs Hettinga huurden in die periode de boerderij van hun Tante Ytje Ypma.

Bolswarderweg 5
Rond 1990. Foto G.Mulder.

1922-1932: In 1922 kocht Ysbrand Hayes Galama  en zijn 2eechtgenote Anna Tiel Groenestege  de boerderij. Na zijn vertrek in 1932 naar Utrecht kocht zijn neef Michiel Hayes Galama de boerderij, gedurende vijf jaar werd de boerderij verpacht aan de gebroeders Klaas en Tjitte de Jong.

1937-1981.In 1937 komen er wonen Haye Michiels Galama en Minke ( Monica) Jacobs Hettinga. Na het overlijden van Haye in 1967 zette zijn vrouw Minke met de kinderen het bedrijf voort. In 1981 neemt zoon Klaas het bedrijf over.

Bolswarderweg 2....
Rond 1990. Foto G. Mulder.

In de voorgevel in een van de kleine steentjes staat gegrift KYG 1928. Dit heeft bijna zeker betrekking op Klaas Ysbrands, de oudste en toen 14 jarige zoon van Ysbrands Klazes. In de hogere rijen steentjes zijn de initialen en jaartallen van latere bewoners in de muur gegrift. De huidige bewoner Klaas Hayes Galama heeft naast de voordeur bij gelegenheid van de laatste grondige verbouwing een “echte“ steen ingemetseld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelKerkstraat 11
Volgend artikelAchterkant Waltaweg