Brief enquête dorpsvisie

0
1169

Geschreven door Dorpsbelang
woensdag, 11 januari 2012

Geachte bewoners,

In november 2011 hebben wij u als bewoner van Tjerkwerd e.o. gevraagd een enquête in te vullen omtrent uw visie op het dorp Tjerkwerd en haar omgeving. Wij willen u allen hartelijk bedanken voor uw reacties.  Van de ca. 170 verspreide enquêtes hebben we 76 reacties ontvangen. Opvallend is de positieve toonzetting van de antwoorden.

De samenvatting van de uitslag van de enquêtes kunt u vinden op de website https://www.tsjerkwert.nl. Mocht u geen mogelijkheid hebben de uitslag op de website te lezen, dan kunt u altijd een exemplaar ophalen bij Dirk Jan en Margriet de Rouwe, Kerkstraat 12 te Tjerkwerd.

De volgende stap is om vanuit de informatie uit de enquêtes een visieplan voor de komende 12 jaar te ontwikkelen. Vragen daarbij zijn: wat zijn prioriteiten en hoe kunnen we deze concretiseren? Deze prioriteiten bepalen we niet zelf, maar daar willen we de dorpsgemeenschap bij betrekken. Daarom organiseren wij op vrijdag 20 januari een inspraakavond voor het gehele dorp. Hiertoe willen we u allen van harte uitnodigen. We doen een extra beroep op de jongeren om aanwezig te zijn. Deze avond begint om 20.00 uur en is in het Waltahûs.

Agenda van de avond
1. Welkom en opening
2. Terugblik wat er afgelopen tien jaar is bereikt en welke punten nog open staan
3. Samenvatting uitslag enquêtes
4. Als dorpsgemeenschap gezamenlijk bepalen welke visiepunten de belangrijksten zijn en dit verder doorspreken in groepen: waarom / hoe uitvoerbaar / voor- en nadelen / actieplan
5. Stappenplan hoe verder
6. Rondvraag en afsluiting

Wij danken u hartelijk voor uw betrokkenheid en zien u graag op vrijdag 20 januari voor verder overleg. We zien uit naar een goede, breed gedragen dorpsvisie, welke als basis kan dienen voor de komende 12 jaar!

Met vriendelijke groet,
Dorpsbelang Tjerkwerd e.o. / Werkgroep Dorpsvisie 2012-2024

Dorpsbelang Tjerkwerd e.o. heeft een werkgroep in het leven geroepen om de Dorpsvisie 2012-2024 te realiseren. In deze werkgroep zijn vertegenwoordigd: Dirk Jan de Rouwe (voorzitter), Baukje Kootstra, Richard Teppema, Anne de Vries en Anneke Feenstra.

Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan kunt u terecht bij één van deze personen of mailen naar dirkjan-margriet@hetnet.nl.

LAAT EEN REACTIE ACHTER