Enquête Dorpsvisie 2012-2024

0
937

Geachte bewoners,

In 2000 is een Dorpsvisie geschreven voor het dorp Tjerkwerd voor de eerst volgende 10 jaar. Deze visie is gemaakt met inbreng van alle dorpsbewoners. Ca. 90% van alle genoemde zaken uit deze visie zijn afgelopen 10 jaar gerealiseerd.

Voorbeelden hiervan zijn: het sportveld, de speeltuin, de fietstunnel, de asfaltering van de Waltaweg, een nieuw uitbreidingsplan, de verplaatsing van de ijsbaan, etc. Dit is best wel bijzonder te noemen en laat zien hoe belangrijk een goede dorpsvisie is.De gemeente Súdwest-Fryslân heeft alle dorpsbelangen opgedragen om een Dorpsvisie te maken. Mede op grond van deze visie wordt er door de gemeente beleid gemaakt en is het mogelijk om geld- en subsidiestromen aan te boren. Dit geeft aan hoe belangrijk de Dorpsvisie is geworden als leidraad voor overleg met de gemeente. De huidige Dorpsvisie is verlopen en dient dus te worden geactualiseerd. Dit zal de werkgroep “Dorpsvisie 2012-2024” gaan doen. Uw input voor de nieuwe Dorpsvisie is erg belangrijk. Voor uw input willen we dezelfde werkwijze hanteren als 12 jaar geleden: eerst enquêteren en vervolgens 2 gespreksavonden met de dorpsbewoners.

Bijgaande ontvangt u de enquête. We willen u vriendelijk doch dringend verzoeken uw medewerking hieraan te verlenen (dit mag anoniem). We roepen uitdrukkelijk ook de jongeren uit ons dorp op om de vragen te beantwoorden. Het is ook mogelijk de enquête digitaal in te vullen via de website Klik hier voor het enquêteformulier Het digitaal invullen en versturen van de enquête heeft onze voorkeur.

De enquêtes dienen uiterlijk vrijdag 25 november ingevuld te zijn. Daarna halen wij deze persoonlijk bij u op en gaan we de gegevens verwerken. De uitkomsten worden tijdens de inspraakavond op vrijdagavond 20 januari 2012 met de dorpsbewoners besproken. We nodigen u hiervoor alvast van harte uit. Tegen die tijd ontvangt u een uitnodiging, maar noteert u alvast deze datum in uw agenda.

Wij danken u hartelijk voor het invullen van de enquête. We zien uit naar een goede, breed gedragen dorpsvisie, welke als basis kan dienen voor de komende 12 jaar!

Met vriendelijke groet,

Dorpsbelang Tjerkwerd e.o. heeft een werkgroep in het leven geroepen om de Dorpsvisie 2012-2024 te realiseren. In deze werkgroep zijn vertegenwoordigd: Dirk Jan de Rouwe (voorzitter), Baukje Kootstra, Richard Teppema, Anne de Vries en Anneke Feenstra. Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan kunt u terecht bij één van deze personen of bij het dorpsbelang.

Dorpsbelang Tjerkwerd e.o. / Werkgroep Dorpsvisie 2012-2024

LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelNieuwbouw
Volgend artikelFFF 10 jarig Jubileum