In Tjerkwerd begint de victorie

0
856
Verlichting (3)

Tjerkwerd – Hans Konst, gedeputeerde van de provincie Fryslán, roemde zaterdagmiddag de activiteiten van Tjerkwerd op het gebied van zonne- en windenergie. Dat deed hij tijdens de uitreiking van de Prijs voor de Beste Burenactie in Fryslán.

De Waltaweg in het dorp had 5000 euro in de wacht gesleept met hun idee om het pad rond het sportveld te voorzien van LED verlichting met schemerschakelaar. Daarnaast wil het dorp de noodverlichting van het dorpshuis wijzigen in LED verlichting. ,In Tjerkwerd begint de victorie’, riep Van der Moolen enthousiast, die de hoop uitsprak dat de milieubewuste houding van de Tjerkwerders navolging krijgt in Wunseradiel en de rest van Fryslán. De cheque van 5000 euro werd overhandigd door Bert van der Moolen, directeur van de Friese Milieu Federatie, aan Elma Draaisma van Dorpsbelang en Jelle Zijsling van Wynpark Beabuorren.

buurtaktie foto 450
Op de foto van links af: Jelle Zijsling, Elma Draaisma, Bert van der Moolen, Hans Konst en Rein Boersma. (Foto BN)

Wethouder Rein Boersma van de gemeente Wunseradiel merkte op dat het college geen moment had geaarzeld om het Tjerkwerder initiatief te steunen. Om de plannen rond het sportveld te realiseren, in totaal worden vijf LED lantaarnpalen aangelegd, stelt de gemeente een bedrag van 1750 euro beschikbaar.

Vier klimaatstraten, waaronder ook de Sam. Van Haringhouckstraat te Bolsward, in Friesland leverden een plan in om energie te besparen met hun straat. Het plan van de Waltaweg werd als beste gekozen omdat het energiebesparende maatregelen bevat en het hele dorp van deze maatregelen profiteert.

De Prijs voor de Beste Burenactie is een initiatief van De Provinciale Milieufederaties, waaronder de Friese Milieu Federatie en het Klimaatbureau. De prijsvraag is uitgezet onder straten die meedoen aan het Klimaatstraatfeest (www.klimaatstraatfeest.nl), de landelijke energiebesparingcampagne waarbij buren samen in hun straat zoveel mogelijk energie besparen.

Volgens buurtbewoner Bert Miedema is de straat erg blij met de prijs en hopen de buurtbewoners na maanden van hard werken dat zij de wereld een beetje veranderd hebben’. Zelf is Miedema in contact met Philips om een armatuur op de markt te brengen, dat het zelfde functionele ontwerp heeft als de armaturen die langs het voetpad van het sportveld in Tjerkwerd geplaatst zullen worden. Dit armatuur is ook heel geschikt voor flatgebouwen, zodat er minder lichtvervuiling komt. Dit armatuur wordt uiteraard met LED uitgevoerd en dat kan een besparing op leveren van 3,2 miljoen KWh per jaar op 100.000 stuks. En natuurlijk vele tonnen CO 2. Door deze opzet kunnen veel mensen aan het werk blijven en het geld dat men bespaard op de energie kosten kan men weer gebruiken voor de aanschafvan andere duurzame producten’.

LAAT EEN REACTIE ACHTER