De vleermuis een huis

0
758

TJERKWERD – Zelfs vindt de vleermuis een huis, o Heer, zo bezong gisteren burgemeester M. Abma van Wûnseradiel vrij naar psalm 84 het gereedkomen van de restauratie van de hervormde St.Petruskerk in Tjerkwerd.

De restauratie van de oorspronkelijk uit de twaalfde eeuw stammende kerk heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Met Berlikum is Tjerkwerd namelijk de enige kerk in Friesland die behalve aan gelovigen, ook nog eens onderdak biedt aan een kolonie zeldzame meervleermuizen. Dat de zolder van de kerk als kraamkamer dienst doet voor enkele honderden van deze diertjes, bezorgde de Sint Petrus naast nationale en internationale bekendheid tevens veel stankoverlast.

Met de restauratie is aan die overlast een eind gekomen. Afgelopen winter is het half verrotte tongewelf volledig hersteld, zodat de kerkgangers hun neus niet meer hoeven ophalen voor de gevleugelde dieren

______ -____

Goed doorstaan

Dr. A. M. Voute van de universiteit van Utrecht, die onderzoek doet naar de vleermuizen van de Sint Petrus, wíst te melden dat de kolonie de zeven ton kostende werkzaamheden aan het gebouw goed lijkt te hebben doorstaan.

Met het oog op de kolonie is de zoldering van de kerk in de winter hersteld, de tijd waarin de diertjes elders vertoeven. Weliswaar bleef na de winter de komst van de vleermuizen langer uit dan gewoonlijk en zijn eind juli slechts zestig van de normaal enkele honderden exemplaren tellende groep waargenomen, het herstel van de kolonie is volgens dr. Voute slechts een kwestie yan tijd.

Er is goede hoop dat de rest van de groep volgend jaar terug keert, zei de onderzoeker, waarna hij de kerkvoogdij een koperen deurklopper in de vorm van een vleermuis aanbood.

Het bezitten van een vleermuiskolonie leverde de hervormde gemeente van Tjerkwerd ook nog eens extra subsidie op. De Vereniging voor Zoogdieren, het ministerie van landbouw en het Wereldnatuurfonds droegen naast rijk en provincie het een en ander bij aan de kosten van de restauratie. Het totale bedrag aan subsidie bedraagt ongeveer f 450.000. De restauratiecommissie van de hervormde gemeente wist daarbij nog eens een ton bijeen te halen met allerlei acties.

LAAT EEN REACTIE ACHTER