Doarpsbrûsdei 2022 

0
651

Het prachtig verbouwde Waltahûs is al een aantal weken open na de lange sluiting vanwege corona en de verbouwing. Op zaterdag 12 maart vierden we, samen met vele andere dorpshuizen in Friesland, dat we allemaal weer open zijn en iedereen weer welkom is. Het werd een gezellige middag en avond; velen, jong en oud, kwamen langs voor een drankje, spelletje, de kinderdisco, maar ook vooral om elkaar te ontmoeten.

We binne der wer!
Wij als bestuur zien ook dit weer als een activiteit waarmee het weer ouderwets bruist in ons mooie dorpshuis. In de agenda op deze website kunt u zien wat er is te doen in het Waltahûs. Heeft u vragen of suggesties, dan horen we dat graag!

Hartelijke groet,

Bestuur It Waltahûs,

Sietske Nieboer (voorzitter)
Akky Haytema (secretaris)
Rianne Steenwijk (penningmeester)
Durk Walsma
Klaas Boersma
Seakle Zijsling
Wiebren de Jong

Emailadres: waltahus@gmail.com

LAAT EEN REACTIE ACHTER