Dodenherdenking 2019

0
1193

Op zaterdag 4 mei herdenken wij de oorlogsslachtoffers. Bij de Sint Petruskerk wordt de dodenherdenking gehouden bij het monument “Opdat wij niet vergeten”.

Wij nodigen u uit deel te nemen aan deze herdenking. We verzamelen om 19.00 uur op het schoolplein van CBS de Reinbôge. Om 19.15 uur lopen we, in stilte, gezamenlijk naar het Waltahuis, waar de stille tocht naar het monument begint.

4 mei comité Tjerkwerd
Anita Hekkema
Heleen Wilts
Foekje Bakker
Joke de Jong
Geertje Bakker
Wiebren de Jong

Om de herdenkingen in stand te houden, kunt u (ter bestrijding van de onkosten) een gift doen bij het verlaten van het kerkhof of een gift overmaken op bankrekeningnummer:
NL 13 ABNA 097085800, ten name van Dorpsbelang o.v.v. bijdrage 4 mei comité Tjerkwerd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER