Dorpsfeest 2017 “It Wylde Westen”

0
991

Vrijdag 7 juli rond kwart over negen ging het korps door het dorp, het begin van het dorpsfeest 2017! Achter het korps was een optocht van verklede cowboy´s en indianen, hier was ook nog een prijs mee te verdienen! De prijzen gingen naar: Rianne Wijngaarden, Jesse Wijngaarden & Lena Tiesma.

Op het sportveld aangekomen  opende Mireille Galama het feest dat dit jaar als thema ´het wilde westen`had. Vervolgens konden vanaf 10 uur de kaatsers los en vanaf 10.30 de volleyballers, de kinderspelletjes en niet te vergeten de dames van het bloemschikken onder leiding van Akke Nota.

De jeugd vanaf groep 5 kon om 12.30 starten met hun kaatswedstrijd. Vanaf 14 uur konden de kinderen knutselen, een groot succes! Ook het jeu de boules ging los onder leiding van Lutske Schakel.

De  senioren kaatsten nog lang door, maar uiteindelijk was er maar 1 winnaar. De prijzen van het kaatsen werden dit jaar gesponsord door Windkracht 10. De volwassenen gingen naar huis met prachtige pakketen uit het wilde westen, terwijl er voor de jeugd medailles waren.

Om 20 uur was de tent weer open en kon iedereen genieten van elke buurt die een stukje deed op het podium. Van te voren had elke buurt een aantal woorden gekregen die te maken hadden met het wilde westen en een woord wat er niks mee te maken had. Hier heeft elke buurt een stukje of een lied op gemaakt. Wat een creativiteit , geweldig hoe iedereen er dan weer wat moois van maakt!!

Hier waren drie prijzen mee te winnen:
1e prijs  Baburen,Bolswarderweg,Rytseterp Jousterp
2e prijs  Arkum,Dedgum,Hemdyk,Dyksicht
3e prijs  Sylroede.

Hierna ging het feest nog tot in de kleine uurtjes door met `de Suskes`.

Zaterdag vanaf 10 uur was de tent weer open voor de koffie, langzaam kwam het weer op gang mede omdat menigeen het nogal laat had gemaakt de avond ervoor..
Vanaf half 11 was de start van de spellen, hier hadden zich zestien teams voor opgegeven.

Het eerste spel was het hengelen van hoefijzers. Het tweede spel was met een stokpaard ringen oprapen en daarna om de cactus heen gooien. Na deze twee spellen was het tijd voor de patat voor de jeugd en even later voor de lunch voor alle anderen.

14 uur gingen we weer verder met de spellen, eerst bierpul schuiven met veel watergevechten en tot slot een soort stormbaan. De spellen zijn gewonnen door het team van Ilse, Aron, Sanne en Lineke.

Ondertussen had de drive in show opgebouwd en kon er gedanst worden, dit kwam echter wat laat op gang door het mooie weer.
Uiteindelijk, na weer een paar pakken stro in de tent, werd het nog een knalfeest.
En zo eindigde het dorpsfeest van Tjerkwerd, we kunnen terugkijken op een geweldig feest met prachtig weer en heel veel gezelligheid!

Onze dank gaat uit naar de sponsoren Windkracht 10 en Hawar IT  en stichting het Waltahuis voor de samenwerking!

Uitslagen Dorpsfeest

KAATSEN

Kaatsen volwassenen
Winnaarsronde
1e plaats: Bert Jan Ouderkerken, Freerk Kootstra & Paulus Witteveen
2e plaats: Roel Hekkema, Lisanne Burggraeff & Robin Bijlsma
3e plaats: Ype Bote Bonnema, Theo Galema & Ekerine Bootsma

Verliezersronde
1e plaats: Wiebren Poelstra, Anno Galama & Sigrid de Boer
2e plaats: Auke Walsma, Seakle Zijsling & Kirsten Bijlsma
3e plaats: Jan Hessel de Groot, Jan Postma & Djurre Zijsling

Kaatsen jeugd
Winnaarsronde
1e plaats: Bouwe Feenstra & Jonathan de Boer
2e plaats: Willem Poelstra & Teake Tilstra
3e plaats: Wessel Folkertsma & Margje de Vries

Verliezersronde
1e plaats: Amarins Wilts & Teake Jelle Teppema
2e plaats: Hylke van der Meer & Hessel Tiesma

VOLLEYBAL

1e prijs: Jelle Feenstra, Sietske Wijngaarden, Harm Postma & Femke Galama
2e prijs: Evert Bakker, Jelle Zijsling, Femke Lemstra & Naomi Feenstra

JEU DE BOULES

1e plaats: George Volbeda & Dirkje Poelstra
2e plaats: Gerda van Scheltinga & Jeanette Volbeda
3e plaats: André van Scheltinga & Alie Poelstra

LAAT EEN REACTIE ACHTER