Dorpsfeest: De Vrienden van Tsjerkwert LIVE

0
1188
PhotoGrid_1440940593670.jpg

Tjerkwerder talenten laten van zich zien en horen tijdens een zonnig dorpsfeest. Vrijdagochtend, rond de klok van negen, klinkt de ratel door de straten. Sjoerd Bouma, die dit weekend weer onze dorpsomroeper was, roept de mensen uit hun huizen en nodigt ze uit om naar het Skiepefjild te komen. Eenmaal op het veld worden alle mensen welkom geheten door de OV Meienoar ien. Na een bak koffie en een lekkere koek gaat het kaatsen voor de volwassenen van start. 12 parturen konden strijden voor de krans. Het was mooi kaatsweer en er werd dan ook vanaf het eerste moment fel gestreden. Om half elf gaan ook de volleyballers en jeu de boules los. Onderleiding van Jos Falkena werd de jeu de boule in goeie banen geleid. De kinderen konden nu van start met het knutselen van muziekinstrumenten. Wat werden er mooie instrumenten gemaakt, wat je al niet van kosteloos materiaal kunt maken. Het was een feestelijk gezicht hoe iedereen bezig was. Maar er werd niet alleen door de kinderen geknutseld. Voor de volwassenen was er bloemschikken in de feesttent. Met behulp van Akke Nota werden er mooie banjo’s gemaakt. Het volleybal werd gewonnen door de Drummers bestaande uit Bouwe Speerstra, Harm Postma, Rianne Hiemstra en Femke Galama ten nadele van de Strijkers, Yde Schakel, Pier Jan Zijsling, Siebren Hiemstra en Jildou Speerstra. Bij de Jeu de Boules ging de eerste prijs naar Sjoerd Breeuwsma en Hylke Feenstra.

Na het eten ging ook het kaatsen voor de jeugd van start. Er waren 12 partuur van 2 spelers en ook de kinderen deden goed hun best om dit jaar met de krans thuis te kunnen komen. Om twee uur ging er een muzikale fotospeurtocht door het dorp. voor jong en oud was er de mogelijkheid om mee te doen en de muzikale vragen op te lossen. De meeste vragen waren gebaseerd op dorpsbewoners die om wat voor reden iets met muziek hebben. Door het mooie weer was was het goed toeven op het veld en werden de kaatsers, jong en oud, aangemoedigd. De finales tijdens deze mooie dag waren spannend en eindigden bijna allemaal met 5 earsten gelijk. uiteindelijk wisten Sven Bijlsma, Klaas Jan Haytema en Djurre Zijsling net te winnen van Jelle Brandsma, Sjoerd Bouma en Lisanne Burghgraef. Bij de kinderen werd in de finale gewonnen door het partuur van Jimte Draaisma en Sibrich Boersma. Zij wonnen van Lucas Bijlsma en Naomi Feenstra. De derde prijs ging naar het partuur van Bouwe Enne Feenstra en Lysbet Speerstra.

’s Avonds was er in de tent het KnotsGekke Muziekspel. Van iedere buurt moesten drie afgevaardigden de strijd tegen elkaar opnemen. Bij het onderdeel ‘raad de plaat’ moest na het horen van het intro (op gitaar gespeeld) opgeschreven worden welk lied het was. Het tweede onderdeel waren 2 muziek vragen en een liedje af zingen. Bij onderdeel drie kreeg één van de teamleden een envelop met daarin een naam. De andere teamgenoten moesten vragen stellen die met Ja en Nee moesten worden beantwoord. Het laatste onderdeel was het uitbeelden van een dans. Zo konden we kijken naar o.a. De kabouterdans, de Moonwalk en Gang Nam Style. Het werd een groot succes! Na afloop konden de voetjes van de vloer in een helaas niet al te drukke tent met de band Van Geeft M.

Nog iets bewolkt en een beetje fris was het toen de eerste mensen en leden van muziekkorps ‘Eensgezindheid’ bij het Waltahuis aan kwamen. De kinderen hadden de muziekinstrumenten mee die ze een dag eerder gemaakt hadden tijdens de knutsel. Zo had het korps er ineens heel wat leden erbij! Om half tien gaf Sjoerd Bouma, die weer in stijl gekleed was, het startsein voor de optocht. Op het veld aangekomen was er eerst weer tijd voor koffie en thee. de tap bleef nog even dicht al zou dit niet lang meer duren. Na het welkomswoord van de voorzitter konden we met z’n allen naar de haven aan de Waltaweg waar we het eerste spel van de dag, het valt in het waterspel, zouden starten. Het was de bedoeling dat er acht kratten bier van de ene kant van de haven naar de andere kant van de haven werden gebracht. Er moesten twee van de vier teamleden in het ijskoude water, één op een trekverband en de vierde persoon stond aan de kant om de kratten bier in de hoepel te stapelen. De mensen die het water in moesten waren meteen wakker. Het water had een gevoelstemperatuur van -10 graden en het was nog een hele opgave om de trekverband zo snel mogelijk heen en weer door de haven te duwen. Het werd een hilarisch spel.

Om twaalf uur was er patat voor de kinderen van de basisschool en een halfuurtje later konden ook de volwassenen aanschuiven voor een lekkere pastamaaltijd. Het smaakte weer heerlijk. Ondertussen was het alweer echt kortbroeken weer want de zon deed goed z’n best om een steentje bij te dragen. Voor de middag stonden er nog twee spellen op het programma voordat het muziekspektakel ‘ De Vrienden Van Tsjerkwert LIVE’ van start zou gaan. Op naar de top, het was de bedoeling om een opblaasbare toren te beklimmen en zo snel mogelijk blokje aan de top te brengen. Onder luid gejuich van het publiek werd er hard gerend en geklommen. Het laatste spel van de dag was het notencircuit. Ringsteken langs een parcour van muziekinstrumenten. Zittend in een kruiwagen zo snel mogelijk er bij langs om ringen te verzamelen. Het was een gezellige drukte op het veld. Tijdens de spellen werd ondertussen hard gewerkt om de tent aan te kleden voor de avond. Dus toen het bijna vijf uur was kwam het publiek over de rode loper in een mooi aangeklede tent.

Al maanden lang werd er geoefend voor deze avond. Een 15-tal Tsjerkwerters speelden samen met de Band 4Ward, Tsjamme Wiersma en afgevaardigden van het korps een programma van goed twee uren. In een goed gevulde tent startte het hele korps met een aantal liederen. Hierna kwamen, na een aankondiging van Betty Jellema die presenteerde, de andere talenten één voor één op de bühne om hun lied en één dans te brengen. Al na het eerste liedje zat de stemming er goed in en viel men van de ene in de andere verbazing. Waar een klein dorp groot in kan zijn! Na dit muzikale feest kon er onder het genot van een drankje nog gedanst en gefeest worden want de band 4Ward was nog lang niet uitgespeeld. We kijken terug op een prachtig mooi dorpsfeest met een afsluiter die nog lang in onze gedachten zal blijven hangen.

Uitslagen:

Kaatsen volwassenen

Winnaarsronde
1e pr winnaars
Sven Bijlsma
Klaas Jan Haytema
Djurre Zijsling

2e pr winnaars
Jelle Brandsma
Sjoerd Bouma
Lisanne Burghgraef

3e pr winnaars
Ype Bote Bonnema
Rowanne Terpstra
Reiny Haytema

Verliezersronde
1e pr verl.
Klaas Sjoerd Koopmans
Hotske Burghgraef
Seakle Zijsling

2e pr verl.
Wiebren Poelstra
Sjoerd Wijngaarden
Jensje van der Stap

Kaatsen jeugd
1e pr win
Jimte Draaisma
Sibrich Boersma

2e pr. win
Lucas Bijlsma
Naomi Feenstra

3e pr. win
Bouwe Enne Feenstra
Lysbet Speerstra

1e pr verl.
Janita de Jong
Willem Poelstra

2e pr verl.
Hotze Sikkes
Liam Kramer

Volleybal
1e pr
De Drummers
Bouwe Speerstra
Harm Postma
Rianne Hiemstra
Femke Galama

2e pr
De Strijkers
Yde Schakel
Pier Jan Zijsling
Siebren Hiemstra
Jildou Speerstra

Uitslagen Jeu de Boules
1e pr
Sjoerd Breeuwsma
Hylke Feenstra

2e pr
Tetsje Breeuwsma
Alie Poelstra

3e pr
Ids Schukken
Trientsje Stremler

Uitslag KnotsGekke Muziekspel
1e Waltawei
2e Dyksicht, Himdyk, Jonkerhuizen, Arkum en Dedgum
3e Sylroede
Alle andere buurten hadden 15 pnt en dus gedeeld vierde

Groepsspellen
1e pr
Arber
Mark
Robin
Rob

2e pr
Yde
Aggie
Freerkje
Roel

3e pr
Gert
Douwe
Freerk
Jasper

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER