E.H.B.O afdeling Tsjerkwert

0
1223
ehbo (2)
ehbo
E.H.B.O. onderscheiding voor Tjerkwerder Bouwe Huitema (Foto studio Steggerda).
E.H.B.O. onderscheiding voor Tjerkwerder Bouwe Huitema. Voor zijn bijzondere verdiensten en inzet, ook als bestuurslid, in de afgelopen 25 jaar voor de E.H.B.O.-afdeling Tjerkwerd.
Woensdag 15 maart j.l. is Bouwe Huitema uit Tjerkwerd onderscheiden. Hij ontving uit hande van mevrouw Huisman-Wonder, hoofdbestuurslid van het district Friesland van de E.H.B.O.,
de Dr C.B. Tilanus Jr. onderscheiding in zilver.
De E.H.B.O. Tjerkwerd oefende onlangs massaal tijdens een in scene gezette “mini ramp”rondom It Waltahus. De meeste “licht gewonden”werden overgebracht naar het dorpshuis, terwijl de “zwaar gewonden “per ambulance werden afgevoerd. Het viel allemaal mee, want eenmaal in de ambulance waren de “gewonden”wonderbaarlijk snel weer genezen.
ehbo (3)
Mevrouw A Gietema onderscheiden met de Dr. C.B. Tilanus jr. draagpenning.
22-2-1989 Dr. C.B. Tilanus-penning voor trouw E.H.B.O.- lid. Voor haar bijzondere erdienste en inzet in de afgelopen 25 jaar werd mevrouw A Gietema onderscheiden met de Dr. C.B. Tilanus jr. draagpenning. De onderscheiding werd uitgereikt door mevrouw Huisman-Wonder,
hoofdbestuurslid van het district Friesland van de E.H.B.O.(Foto studio Steggerda bv)
De E.H.B.O. afdeling Tjerkwerd organiseerde het afgelopen seizoen een E.H.B.O. cursus.
Er werden 17 lessen gegeven in it Waltahus gegeven door de heren S.Bakker, arts en J.Kolkena, kaderinstrukteur, beiden uit Bolsward. Het examen werd op 5 maart j.l. afgenomen door de heer J.Spieker, arts, Harlingen, en de heer J.W van der Bij uit Sneek. De 11 geslaagde kursisten zijn: de dames M v/d Zee-Romkes en J.Dooper uit Blauhuis. M.Galema -van Miltenburg uit Bolsward. T.Huitema-de Haan, J de Haan-Zeilstra,
J.Bakker Meekma, G.Poelstra-Hoekema, J. Posthumus-Faber, A. Mekking-van Roekel.
en de heren J.Kroontje en A Dam uit Tjerkwerd.
LAAT EEN REACTIE ACHTER