Fa. Gietema

0
1440
NR1379 Fa Gietema

Gietema had eerst  opslagruimte  aan de Waltaweg nummer 49. Daarna op de Hemdijk nummer 1.

waltawei9 (22)
Het tweede huis rechts is nummer 49 de opslagruimte.

Verplaatsing gietema

In 1984 kon het Fouragebedrijf in Tjerkwerd worden verplaatst. Tjerkwerd kan verlost worden van de overlast die in dat dorp veroorzaakt wordt door het fouragebedrijf Gietema. Hoewel de minister van volkshuisvestiging ruimtelijke ordening en milieubeheer nogal drastisch heeft bekibbeld op de rijksbijdrage voor de sanering van milieuhinderlijke bedrijven in de woonomgeving kan het saneringsprogramma dat voor 1984 was vastgesteld, toch worden uitgevoerd. Dit komt doordat de betrokken gemeenten zich bereid hebben verklaard de helft van de subsidie-bedragen voor rekening van de middelen voor stads- en dorpsvernieuwing voor 1984 te nemen en de provincie extra middelen beschikbaar heeft gesteld.

Voor het fouragebedrijf Gietema in Tjerkwerd het laatste van het aantal bedrijven die op het programma voor 1984 staan, zal thans een beschikking worden afgegeven. Het bedrijf zal uit de dorpskom worden verlaatst naar de Hemdijk onder Tjerkwerd. De provincie en de gemeente Wonseradeel nemen elk de helft voor hun rekening van het subsidiebedrag van f60.200,– dat voor de verplaatsing van het bedrijf beschikbaar is gesteld.

Hemdijk 1
Hemdijk 1.

Goetema (1)

Gietema

Gietema (2)

NR767 Fa Gietema
Feestwagen van de Fam. Gietema.

Gietema klomp

LAAT EEN REACTIE ACHTER