Farwol Freon Wûnseradiel

0
840
CD057web

Hjoed waard de cd Farwol Freon Wûnseradiel presintearre yn de gemeente dy’t  meikoarten net mear bestiet. Oan ‘e ein fan de middei die de karavaan Tsjerkwert oan foar in optreden fan ús eigen trûbadoer Jan Nota. De foto jout in oersjoch fan it folk wylst Jan Nota syn liet song. Gerben D. Wijnja

CD061web

LAAT EEN REACTIE ACHTER