Folkert Schukken ‘preekte’ in Tjerkwerder kerk

0
1835

Het was zondagmiddag 18 november een bijzondere bijeenkomst in de Tjerkwerder kerk. Terwijl de zon haar gouden stralen door de ramen naar binnen schoof, zaten zo’n 40 betrokken toehoorders geboeid naar het levensverhaal van Folkert Schukken te luisteren. Zowel Skieppesturten als mensen van buiten het dorp. Tijdens de laatste dodenherdenking had de werkgroep Cultuur Tjerkwerd de oud-inwoner van ons dorp ‘gestrikt’ voor het houden van een lezing. Die uitnodiging werd met dank aanvaard met als gevolg dat we vanmiddag werden getrakteerd op vele indrukwekkende verhalen met een plaatje.

Verhalen in z’n memmetaal it Frysk over het Tjerkwerd van weleer, van zijn jeugdjaren, van school, van de winkeltjes en bedrijfjes, van de mensen op de straat en van de oorlog.
Daarna ging Schukken in het Nederlands over om z’n successtory in het bedrijfsleven met de aanwezigen te delen. Folkert was op school een uitstekende leerling en slaagde met negens en tienen op de exacte vakken. “Delft“ legde de basis voor zijn toekomst die over de hele wereld verspreid lag, van Esso in Rotterdam, van suikerfabrieken in Iran tot fabrieken in bijvoorbeeld Kuwait en Australië.

Van grote invloed is zijn vriendschap met zijn leermeester Paul Fentener van Vlissingen geweest. Hierdoor kwam Folkert ook binnen bij diens familiebedrijf SHV, Steenkolen Handels Vereeniging, Nederlands grootste familiebedrijf, niet beursgenoteerd, met activiteiten op het gebied van energie, groothandels, diervoeding, beleggen en zwaar transport. Het bedrijf kent maar liefst 60.000 werknemers en is wereldwijd actief in 56 landen!
Het is bijzonder om te vernemen hoe zo’n succesvol zakenman toch een gewone Tjerkwerder is gebleven, zonder kapsones, maar wel met een passend gevoel van trots. En ach, wij Skieppesturten mogen op onze beurt dan weer trots zijn op iemand vanuit onze gemeenschap die het in de wereld heeft gemaakt. Daarom was hij vanmiddag ook onder ons.

Hij preekte zijn passie voor wat hem al die tijd boeide en leerde ons dat saamhorigheid en plichtsbesef waarden zijn die hij ontleende aan zijn jeugdjaren in Tjerkwerd. “Ik heb ze toegepast in m’n latere leven en heb dat ook overgebracht op onze drie jongens en se binne alle trije rjocht en sljocht.” Hij sloot z’n “preek” af met het advies ”stug doorgaan”.
Na afloop konden nog vragen worden gesteld en werd er nog even nagekaart. Het was een prachtige middag. Cultuur Tjerkwerd schoot met deze uitnodiging aan Folkert Schukken dan ook midden in de roos.

Gerben D. Wijnja

LAAT EEN REACTIE ACHTER