Geslaagd familiekaatsen

0
697

Op zondag 29 augustus organiseerde K.F. De Twa Doarpen weer een familiekaatspartij voor haar leden. Elke familie kon zich met een partuur opgeven. Met een mooie 11 partuur op de lijst werden de eerste ballen vanaf 11 uur ‘s ochtends geslagen.

Na de eerste omloop gingen de winnaars verder in de winnaarsronde. Hier kwamen Pieter
Greidanus, Wieger Palma en Klaas Sjoerd Koopmans tegenover Siegrid de Boer, Bart Ypma en
Thomas Werkhoven te staan. Familie Koopmans bleek hier overduidelijk de sterkere partij: met een eindstand van 5-0 6-4 gingen zij door naar de halve finale. In deze zelfde omloop kwam het partuur van Kees Bekema, Ids Walsma en Auke Walsma tegenover het partuur van Johan Bekema, Leo Bekema en Bert Jan Ouderkerken. De familie Ouderkerken pakte de winst en ging verder naar de halve finale, waar zij het mochten opnemen tegen de familie Koopmans. Familie Ouderkerken pakte hier de winst en ging door naar de finale, en dus ging de familie Koopmans naar huis met een mooie 3e prijs.

In de finale kwam de familie Ouderkerken tegenover het partuur van Jetske Dijkstra, Meindert Bonnema en Ype Bote Bonnema. Een gewaagde finale; met een eindstand van 5-5 6-2 wist de familie Ouderkerken de winst te pakken en namen zij de kransen en wisselbeker mee naar huis. En dus een welverdiende 2e prijs voor de Bonnema’s.

In de verliezersronde ging de finale tussen de familie Huitema en familie Walsma. Henk Veninga, Arjen Veninga en Thomas Huitema namen het op tegen Lisa de Jong, Durk Walsma en Erwin de Boer. Met een eindstand van 5-2 6-6 ging de winst naar de familie Huitema.
We kijken terug op weer een geslaagde, sportieve dag en danken familie Walsma voor de sponsoring van deze partij.

LAAT EEN REACTIE ACHTER