Gezamenlijke Partij met KF Gaast/Ferwoude & KF Exmorra.

0
581

Zaterdag 18 juni stond de gezamenlijke kaatspartij met KF Gaast/Ferwoude & KF Exmorra op het programma. Deze zou oorspronkelijk gehouden worden in Gaast, maar door onvoorziene omstandigheden kon dit helaas niet doorgaan. Hierdoor is besloten de partij dit jaar in Tjerkwerd te kaatsen.

Er stonden 8 partoer op de lijst. In de eerste omloop was het partoer van Sven Bijlsma, Edzer Hiemstra & Iris van der Werf te sterk voor het partoer van Seakle Witteveen, Lucas Bijlsma & Hessel Tiesma. Het partoer van Sven pakte de overwinning met 5-4 (6-2). Het partoer van Klaas Jan Haytema, Akkelies Hiemstra & Ekerina Bootsma was overtuigend te sterk voor het partoer van Bert Jan Ouderkerken, Wiebren de Jong & Silke de Boer, zij wonnen deze eerste omloop overtuigend met 5-0 (6-4). Ook het partoer van Auke Walsma, Thomas Huitema & Hinke Bouma was goed in vorm en won overtuigend met 5-2 (6-6) van het partoer Jan Hessel de Groot, Sjoerd Bouma & Wessel Folkertsma. Het partoer van Christaan Draayer, Kees Bekema & Elske de Jong was in de eerste omloop te sterk voor het partoer van Ype Bote Bonnema, Jacob de Groot & Willem Schakel deze wonnen zij met 5-4 (6-0).

In de winnaarsronde stonden vervolgens het partoer van Sven Bijlsma, Edzer Hiemstra & Iris van der Werf tegenover het partoer van Klaas Jan Haytema, Akkelies Hiemstra & Ekerina Bootsma. Het partoer van Klaas Jan won deze partij met 5-4 (6-6). Ook het partoer van Auke Walsma, Thomas Huitema & Hinke Bouma wisten deze ronde te winnen van het partoer van Christaan Draayer, Kees Bekema & Elske de Jong met 5-2 (6-4).

In de verliezersronde stond het partoer van Seakle Witteveen, Lucas Bijlsma & Hessel Tiesma tegenover het partoer van Bert Jan Ouderkerken, Wiebren de Jong & Silke de Boer. Seakle zijn partoer wist dit te winnen met 5-2 (6-2). In deze ronde was er nog een spannende partij tussen het partoer van Jan Hessel de Groot, Sjoerd Bouma & Wessel Folkertsma tegen het partoer van Ype Bote Bonnema, Jacob de Groot & Willem Schakel. Beide partoeren waren aan elkaar gewaagd maar het partoer van Ype Bote ging er met de winst vandoor met 5-5 (6-0).

In de Finale van de verliezersronde was het partoer van Ype Bote Bonnema, Jacob de Groot, & Willem Schakel te sterk voor het partoer van Seakle Witteveen, Lucas Bijlsma & Hessel Tiesma, zij wonnen deze finale met 5-4 (6-4).

In de Finale was het partoer van Auke Walsma, Thomas Huitema & Hinke Bouma te sterk voor het partoer van Klaas Jan Haytema, Akkelies Hiemstra & Ekerina Bootsma, zij wonnen deze finale met 5-4 (6-2).

Aan het eind van deze mooie kaatsdag werden de prijzen uitgereikt door de sponsor Anne Gietema van Gietema Fourage. Deze willen wij bedanken voor het beschikbaar stellen van deze mooie prijzen.

Op zondag 26 Juni staat de volgende kaatspartij op het programma, namelijk de Zachte ballen partij. Iedereen is welkom om mee te doen, zowel leden als niet leden. Tot dan!

Met sportieve groet,

K.F. De Twa Doarpen

LAAT EEN REACTIE ACHTER