Grote Bal Partij 2021

0
1133

Op zondag 11 juli stond weer de jaarlijkse Grote Bal Partij op het programma. Deze partij wordt, zoals de naam al aangeeft, gekaatst met een grote, zachte bal. Sponsor: Coen’s Loft en FRT. Er stond een
mooie 12 partuur op de lijst die allen gelijk los konden om 11.00 uur. In de 2e omloop gingen de winnaars door naar de winnaarsronde en de verliezers naar de verliezersronde. In de verliezersronde kwam in de halve finale het partuur van Thomas Huitema, Wessel Folkertsma en Benthe Ouderkerken tegenover het partuur van Anne Gietema, Willem Poelstra en Dennis Bakker. Dit laatste partuur kwam als sterkste naar voren en bereikte de finale. Hier kwamen zij tegenover het partuur
van Seakle Witteveen, Hotske Burghgraef en Jorn Ouderkerken. De eindstand werd 5-3 6-0, in het voordeel van Seakle cs.

In de winnaarsronde kwam in de halve finale het partuur van Jelle Brandsma, Bouwe Enne Feenstra en Agatha Witteveen tegenover het partuur van Bert Jan Ouderkerken, Reiny Haytema en Riemer Ouderkerken. Bert Jan en zijn maten bleken het sterkst, en gingen met 5-1 6-4 door naar de finale. In de finale kwamen zij tegenover Johan Ouderkerken, Wim Kramer en Ekerina Bootsma. De finale was snel beslist: met een eindstand van 5-0 6-6 waren Bert Jan, Reiny en Riemer de terechte winnaars.

Uitslagen:
Winnaarsronde
1. Bert Jan Ouderkerken, Reiny Haytema en Riemer Ouderkerken
2. Johan Ouderkerken, Wim Kramer en Ekerina Bootsma
3. Jelle Brandsma, Bouwe Enne Feenstra en Agatha Witteveen

Verliezersronde
1. Seakle Witteveen, Hotske Burghgraef en Jorn Ouderkerken
2. Anne Gietema, Willem Poelstra en Dennis Bakker

LAAT EEN REACTIE ACHTER