Hardrijderijen

0
796
ijsclub (2)

Bolswarder Nieuwsblad 17-3-1976

In de afgelopen 100 jaar zijn er een 40- tal winters geweest dat de club hardrijderijen kon uit schrijven of beter gezegd kon houden, want vaak werd door dooi de wedstrijd weer afgelast.

De volgende soorten hardrijderijen werden gehouden:

 • Voor leden 21;
 • voor leden estafette (een enkele keer drie aan de haak) 15;
 • voor leden paren 5;
 • voor leden vrouwen 1;
 • voor schoolkinderen 16;
 • voor mannen die niets hadden gewonnen 12; .
 • voor mannen zonder onderscheid 11;
 •  kampioenschap Wonseradeel 2;
 • voor vrouwen 7;
 • voor paren 6,
 • voor jongens 8 en voor meisjes is er 2 maal een wedstrijd geweest
 • Er is driemaal een wedstrijd uitgeschreven waar een Belgisch kunstrijders paar een demonstratie zou geven, maar de dooi was telkens spelbreker.
 • In 1917 werd een keuring van tuigpaarden gehouden buiten de kas van de ijsclub om, prijzen f50, 40, 30, 20 en 10 De uitslag staat niet in het notulenboek.

Het mooiste, langste en zéker het topjaar was de winter begin 1929. Er werden 12 rijderijen gehouden, 1 moest na de ritten naar richting Bolsward worden afgelast, daar de rijders en ook de keurmeesters niet naar de volgende start waren te krijgen vanwege de verschrikkelijke kou.

Na 11 keer rijden was de kas totaal leeg, maar men wilde in Tjerkwerd toch nog één grote hardrijderij van vrouwen hebben, op de nieuwe baan op het kanaal, de oude op de Trekvaart was totaal stukgereden. Deze werd gratis door de arbeiders van Tjerkwerd in orde gemaakt (anders werd er 25! cent per uur betaald).

wedstrijd.1929
Grote hardrijderij van vrouwen.

De grote dag kwam op 26 februari 1929, het was ontzettend koud, er was haast niet op de baan te verkeren, maar Geeske Woudstra, de ster gelijk later Atje Keulen-Deelstra, kwam naar Tjerkwerd. Omroeper H. Postma met de bel door Bolsward om de zaak bekend te maken, veel mensen op klompen op de dijk zonder een kaartje, maar op de baan van het Kanaal waren 1034 betalende bezoekers die een kaartje gekocht hadden van 50 cent.

De muziekvereniging Eensgezindheid verzorgde muziek dat haast onmogelijk was door de felle koude. Er was echter zeer weinig strijd, want Geeske Woudstra Van Doniaga was heer . en meester en haalde die dag haar 20ste eerste prijs van honderd gulden binnen. De verdere winnaars waren Fim de Jong, Follege, Tietje Muurling, Sneek en Trijn Terptra van Oldeboorn.

wedstrijd 1941
Mannenrijderij op 19 januari 1942.

De succesvolste mannenrijderij was op 19 januari 1942, echter niet al te veel deel nemers maar wel de aller snelsten van Friesland; er werd een A en B rijderij gehouden. Na veel spannende ritten werd de kampioen van Friesland ook in de A rijderij winnaar, de heer B. Hof van Gaastmeer die eerder als jongen en ook als junior de eerste prijs reeds in Tjerkwerd had gewonnen. De B rijderij werd gewonnen door de heer A. Lenstra van Heerenveen, ús Abe een prachtvoetballer ook een zeer snelle rijder op de korte baan, maar beslist geen mooie figuur in de baan, it wierne allegearre earmen en poten mar wol hurd. Tweede prijs Sj. Zeldenthuis, Joure en derde R. v.d. Meer van Parrega. Er werden een 1ÖOO kaarten verkocht, veel publiek.

LAAT EEN REACTIE ACHTER