Klaverblad Wandelingen 1987

0
1051
Klaverblad wandeling 1

Tjerkwerd – Dorpsbelang Tjerkwerd start a.s. zaterdag met een viertal unieke fiets- en wandeltochten, welke allen als uitvalsbasis het eigen dorp Tjerkwerd hebben. Het idee ontstond, toen op één van de bestuursvergaderingen van dorpsbelang bleek dat zelfs bestuursleden de omgeving nog niet goed kennen. Om de inwoners van Tsjerkwert, maar ook van elders mag men deelnemen, eens kennis te laten maken met de buurtschappen in de omgeving, worden op vier zaterdagen, 20 en 27juni en 4 en 11 juli, 1987 dergelijke tochten gehouden (Hieronder een verslag uit de regionale kranten).

Dorpsbelang Tjerkwerd start zaterdag serie fiets- en wandeltochten
De tochten gaan vier richtingen uit, en daarmee is ook het symbool van deze tochten verklaard, nl een klaverblad. Als herinnering aan de viertochten, dat mag afwisselend fietsen of wandelen zijn, ontvangt men na afloop een keramiek klaverblad, gebakken in het atelier van Ada Stel.

De eerste wandeltocht a.s. zaterdag brengt de deelnemers in de buurtschap pen Rijtseterp en Jousterp, terwijl de fietsers zaterdagavond een grotere lus daaromheen maken. De tochten zijn zo gemaakt dat iedereen kan deelnemen. De wandelroutes variëren van 4 tot 6 kilometer, terwijl de fietsroutes tussen de 20 en 30 kilometer zijn. Bij de wandel tochten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met oude binnenpaden, terwijl de fietstochten zich zoveel mogelijk op binnenwegen en B-wegen afspelen. Ook Arkum/Dedgum, Eemswoude/Jonkershuizen en Baburen worden de komende zaterdagen in de route opgenomen. Deze week ontvingen alle Tjerkwerders een oproep om deel te nemen, en volgens Dorpsbelang zijn de eerste reacties bijzonder positief. Men kan starten tussen 19.00 en 19.30 uur vanaf het Waltalhuis Bij inschrijving f 1,00 ontvangt men een route- beschrijving en een deelnemerskaart. Deze kaart moet men na afloop laten af stempelen. Vier stempels geven recht op een keramiek klaverblad.

Inwoners van Tjerkwerd bij 46 boeren op bezoek

Klaverblad wandeling 2
Het muzikaal welkom op Arkum (foto-studio Steggerda bv.).

TJERKWERD – Over de tweehonderd inwoners van Tjerkwerd traden zaterdagavond aan voor de laatste gecombineerde fiets- en wandeltocht in een reeks van vier, genaamd It Klaverblêd. Die tochten gingen langs de boerderij en in de wijde omgeving; de opzet was dat op deze manier dorpsbevolking en boeren elkaar wat beter zouden leren kennen. Dat de door Dorpsbelang uitgezette tochten een succes waren, bleek zaterdagavond opnieuw: de deelnemers werden op de boerderijen ontvangen met kleine lekkernijen eii in een geval zelfs met muziek, daar werd een optreden verzorgd door twee muzikale families. Bij een andere boerderij voerde de route dwars door de stal: de beste manier om de veestapel te tonen
Voorzitter Hylke Feenstra van Dorps- belang schat dat tweederde van het dorp wel een van de tochten heeft meegemaakt: ,,Hiele hushaldings hawwe meidien.” In totaal werden op de zaterdagse tochten 46 boerderijen aangedaan. De laatste avond was de fietsroute uitgezet in de vorm van een 8, symbolisch voor de twee maal vier tochten. Die fietsroute bedroeg zo’n 25 kilometer, de wandel tocht ongeveer zeven. De Klaverblêd routes voerden over oude postpaden door het land en vormden volgens Feenstra het bewijs, dat er in de omgeving van Tjerkwerd uitstekend gefietst en gewandeld kan worden, alhoewel van de recent door de ANWB in kaart gebrachte elf nieuwe fietsroutes in deze provincie er geen door deze omgeving komt. Na afloop kregen de deelnemers die vier stempeltjes op hun klaverblad had den verzameld, hun medaille’: een aan denken in keramiek, gemaakt door Ada Stel van atelier Artisjok. In het dorps huis werden ook de jongste deelneemster Minke Dijkstra van vier, die aan alle wandeltochten meedeed  en de oudste fietser – ‘ald-bakker’ Roelof de Jong (84) – gehuldigd.

Klaverblad wandeling 3
Mevrouw Burghgraef begroette de wandelaars op Eemswoude met diverse soort en kaas. Van links naar rechts laten 0. Postma, Arjen Steur, F. Gietema en H. Banga zich de traktatie goed smaken.

Tjerkwerd – Onder auspiciën van Dorpsbelang Tjerkwerd ging zaterdag .jl. de eerste van een viertal unieke fiets- en wandeltochten, welke allen als begin- en eindpunt het eigen dorp Tjerkwerd hebben, trok zaterdagavond bij de eerste tocht onverwacht grote belangstelling. Bijna 100 wandelaars kwamen aan de start, terwijl er zich ook nog, eens zestig fietsers meldden. Het idee voor deze tochten ontstond, toen op één van de bestuursvergaderingen van dorpsbelang bleek dat zelfs bestuursleden de omgeving nog niet goed kennen. Om niet alleen de inwoners van ‘Tjerkwerd, maar ook van elders, kennis te laten maken met de buurtschappen in de omgeving, heeft Dorpsbelang Tjerkwerd een viertal fiets- en wandel tochten uitgezet. Na de tocht van af gelopen zaterdag volgen er nog tochten op de zaterdagen 27 juni en 4 en 11 juli a.s. Tevreden gezichten in Tjerkwerd na afloop van  Klavertochten.

Klaverblad wandeling 4
De wandelaars onderweg.

Tjerkwerd – Vier zaterdag avonden achter elkaar namen meer dan 160 Tjerkwerders deel aan de zgn. , Klavertochten’. Een combinatie van wandel- en fietstochten door de omgeving van Tjerkwerd. Dit initiatief van Dorpsbelang Tjerkwerd bracht de deelnemers bij zo’n 46 boeren in de omgeving. Tijdens elke tocht stonden bewoners van de buurtschappen, waar de tocht langs voerde, klaar met traktaties. Zo kreeg men beschuit met aardbeien, rozijnen, cake, (fris)drank. Afgelopen zaterdag voerde de laatste tocht door het buurtschap Arkum, en daar werden de deelnemers muzikaal onthaald door een gelegenheidsband van Arkumers. De jongste deelnemer aan deze tochten was de vierjarige Minke Dijkstra, terwijl de oudste deelnemer de 84-jarige oud-bakker Roelof de Jong was. Na afloop van de tochten, was er voor de deelnemers die aan alle vier tochten hadden meegedaan, een aardewerken klaverblad, vervaardigd in galerie Artisjok.

LAAT EEN REACTIE ACHTER