Jaarvergadering 1987

0
764
vergadering 1987

Tjerkwerd – De Ijsclub Tjerkwerd hield vrijdag 18 december j.l. haar jaarvergadering. Voorzitter J. Zijsling kon slechts achttien leden begroeten. Na het voorlezen van de notulen deed de penningmeester verslag.

G. van der Wal was deze vergadering aftredend en in zijn plaats werd Bert Miedema gekozen. In de pauze was er een verloting, met als hoofdprijs een paar Noren. Ook de nieuwe ijsbaan, die Tjerkwerd rijk is, werd besproken.

Spreker op deze avond was Piet Paulusma uit Franeker, die een en ander over het weer vertelde. Hij deed dit aan de hand van dia’s. Helaas kon hij niet voorspellen of het een strenge winter zou worden of niet. Nadat vele vragen beantwoord waren, sloot voorzitter Zijsling de avond.

LAAT EEN REACTIE ACHTER