De Hemdijk feestelijk geopend

0
709

De slingerdijk tussen beide dorpen werd in 2015 verkozen tot de ‘slechtste weg van Friesland’, na een poll van de Leeuwarder Courant. Een grondige aanpak -er werd opnieuw geasfalteerd, bermbeton aangelegd en drempels geplaatst- zorgt ervoor dat automobilisten elkaar op een veilig manier kunnen passeren. Wethouder Durk Stoker reed vrijdag met paard en wagen met de genodigden naar de Hemdijk.

Het toekomstbestendig maken van de weg begon al in 2016. Het was geen eenvoudige klus, onder andere door het verwijderen van het teerhoudende asfalt, het verstevigen van de fundering en het vervangen van de verouderde waterleiding. Tijdens de werkzaamheden moesten we ook rekening houden met de cultuurhistorische waarde van de dijk.

Dit jaar is de definitieve belijning aangebracht en zijn de bermen ingezaaid. ,,No is it sa fier dat wy it risseltaat sjen litte wolle”, zegt wethouder Durk Stoker. ,,Wy binne grutsk op ’e minsken dy’t dizze enoarme put oprêden ha. En tankber foar it geduld en begryp fan ’e omwenners. Dêrom wurdt it no heech tiid om eltsenien tank te sizzen.”

(Bron: Bolswards Nieuwsblad)

LAAT EEN REACTIE ACHTER