Uitnodiging: Opening Hemdijk 6 oktober

0
774

De Hemdijk, tussen Blauwhuis en Tjerkwerd, is al weer enige tijd in gebruik. Niets herinnert meer aan de tijd, dat de weg bij een provinciale verkiezing het stempel ‘slechtste van Friesland’ kreeg. Deze gedaanteverwisseling vieren we op vrijdag 6 oktober. U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Het weer veilig en toekomstbestendig maken van de weg begon al in 2016. Het was geen eenvoudige klus, onder andere door het verwijderen van het teerhoudende asfalt, het verstevigen van de fundering en het vervangen van de verouderde waterleiding. Tijdens de werkzaamheden moesten we ook rekening houden met de cultuurhistorische waarde van de dijk.

Dit jaar is de definitieve belijning aangebracht en zijn de bermen ingezaaid. “No is it sa fier, dat wy it risseltaat sjen litte wolle”, zegt wethouder Durk Stoker. “Wy binne grutsk op ’e minsken dy’t dizze enoarme put oprêden ha. En tankber foar it geduld en begryp fan ’e omwenners. Dêrom is it no heech tiid om eltsenien tank te sizzen.”

Wanneer: Vrijdag 6 oktober
Tijd: 15.00 uur
Waar: Gietema Fourage, Hemdijk 1, 8765 PA Tjerkwerd

Hopelijk tot ziens op 6 oktober!

Met vriendelijke groet,

Durk Stoker, wethouder
Gemeente Súdwest-Fryslân

 

De vernieuwing van de Hemdijk is mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage van de provincie Fryslân in het kader van de regeling Natuur en Landelijk gebied Fryslân.

LAAT EEN REACTIE ACHTER