Himdyk 1

0
1344
Himdijk a

Het verhaal over Jonkershuizen en haar bewoners zou niet volledig zijn als ik geen beschrijving gaf van de “opvolger” van de zo bekende Hoytema Stins of State. Rond 1903 kocht Douwe Jittes Flapper ‘n gedeelte land uit de Hoytema Stins. Hij liet daarop een nieuwe boerderij bouwen, deze boerderij kwam dichter bij de Hemdijk te staan. Als eerste bewoners vestigden zich er Douwe  Jittes Flapper (ook wel Dominicus genoemd) met zijn gezin, bestaande uit Geertje Hommes Jorna en hun drie kinderen: Johannes, Ane en Dorothea. Het gezin kwam van Ritseburen No 109.

Himdyk (32)
Himdijk 1.

Rond 1904 zal de boerderij klaar zijn geweest. Een jaar later als Dorothea op 8 mei 1905 trouwt met Johannes Jacobs Galama, dit jonge paar gaat dan terug naar de boerderij op Ritseburen 109 die Dorothea, één jaar daarvoor verlaten heeft.

Een jaar later op 30 juni 1906 overlijd Douwe Jittes Flapper zijn weduwe blijft er wonen met de zonen Johannes en Ane. In mei 1914 verlaat Geertje Hommes Jorna de boerderij, zoon Johannes is dan al vertrokken. Dan worden er boer zoon Ane, geboren 16 maart 1873, hij trouwt op 23 mei 1914 met de dienstmeid Anna Huisman, geboren op 17 maart 1893, hij 41 jaar en zij 21 jaar oud.

Kinderen Anne Flapper w
Gezin Ane Flapper.

Na het overlijden van beide ouders Anna in 1932 en Ane in 1936 blijven de kinderen Dominicus, Jantje, Geertruida, Suzanna, Regina en Leo er wonen tot mei 1937. De boerderij werd publiek verkocht, de familie Nammersma wordt dan eigenaar en als pachter kwam er te wonen Gerben Minnes Bruinsma en zijn vrouw Sjieuwke Flapper en de kinderen Minne, Fetje, Jitte, Cornelis en Ietje. Opgevolgd in 1950 door hun jongste zoon Cornelis Gerben Bruinsma. Cornelis trouwde in 1965 met Elizabeth Terpstra.

Himdyk (34)
Staande v.l.n.r. Minne Bruinsma, Fetje – Ynskje Bruinsma, Ignatius – Dominicus (Jitte) Bruinsma, Cornelis-Yme Bruinsma. Zittend IJtje Bruinsma, Gerben-Minne Bruinsma en Susanna Flapper.

In 1984 is het bedrijf verkocht en werd aan de agrarische bestemming onttrokken. Na ruim 80 jaar werd ook dit boerenbedrijf ingelijfd bij de grootschaligheid, de trend van die tijd. Sietse Gietema en Johannes Gietema begonnen in dat jaar met een varkensmesterij en opslag voor de foeragehandel.

Hemdijk 1
Rond 1990.
LAAT EEN REACTIE ACHTER